Ile środków dla osób niepełnosprawnych?

Na piątkowej sesji rady Powiatu Ostrowieckiego zdecydowano o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które w bieżącym roku wynoszą blisko 4,9 mln zł.
Najwięcej, bo prawie 2,5 mln zł skierowanych zostanie na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej. 1,05 mln zł przeznaczonych zostanie na dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne. 460 tys. zł wyniesie dofinansowanie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, a 350 tys. zł dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych. Na 270 tys. zł skalkulowano wydatki na zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla niepełnosprawnych, a na 150 tys. zł przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjecie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesie wkładu do spółdzielni socjalnej.
Ponadto, radni zdecydowali o przeznaczeniu 60 tys. zł na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 50 tys. zł za zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym oraz 15 tys. zł na promocję zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *