Ostrowiecka uczelnia z Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej

W miniony piątek, w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, zostało uroczyście otworzone nowoczesne Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej im. prof. Macieja Latalskiego, z którego będą korzystali studenci kierunku pielęgniarstwa.
Uroczystość wpisała się w jubileusz 15?lecia utworzenia tego kierunku na ostrowieckiej uczelni. Organizatorzy zadbali o niezwykłą atmosferę i właściwy patos, towarzyszący tym wydarzeniom, nadany także poprzez obecność wielu znamienitych gości, reprezentujących świat nauki, w tym medycyny, przedsiębiorczości i polityki, a także studenci i absolwenci Wydziału Pielęgniarstwa WSBiP. Wśród zaproszonych byli: parlamentarzyści, przedstawiciele władz miasta i powiatu ostrowieckiego,
włodarze sąsiednich gmin, goście z UM w Lublinie: prof. Teresa Kulik, dr hab. Barbara Ślusarska, dr hab. Anna Pacian, z UJK w Kielcach, przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek, lekarze ostrowieckiego ZOZ, pracownicy naukowi z Rzeszowa, Przemyśla, Kielc, przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji, stowarzyszeń, organizacji i przedsiębiorstw. Wyjątkowymi gośćmi uroczystości byli: żona profesora M. Latalskiego, Czesława wraz z synem Jarosławem.
Wszystkich powitały: rektor WSBiP, dr Izabela Zaborowska oraz dziekan Wydziału Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu, dr Grażyna Kałamaga. Rektor I. Zaborowska przypomniała okoliczności powstania uczelni, etapy jej rozwoju, a także aktualne wyzwania, przed którymi stoi karda naukowa. Jak podkreślała rektor, uczelnia wciąż się rozwija, inwestując w bazę naukowo -dydaktyczną, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy i oczekiwaniom studentów. Czego dowodem jest otworzenie nowoczesnego Centrum Symulacji Medycznej dla adeptów Wydziału Pielęgniarstwa. O jego historii i okolicznościach powstania mówiła dziekan, G. Kałamaga.


-WSBiP nieprzerwanie od 2004/2005 prowadzi kształcenie na tym kierunku na studiach stacjonarnych licencjackich, studiach pomostowych i niestacjonarnych studiach magisterskich. W 2018 r. liczba naszych absolwentów wyniosła już 2430 osób. Kierunek utworzono dzięki staraniom władz uczelni: kanclerza Józefa Tyburczego, prof. Bożeny Zboiny, kierownika katedry oraz zaangażowaniu prof. Teresy Bernadetty Kulik i prof. Macieja Latalskiego, wówczas rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dziekanem wydziału była wówczas prof. Jadwiga Daniluk. Pierwsza grupa studentów liczyła 30 osób, a kadrę tworzyli: prof. T. Kulik, prof. I. Wrońska, prof. J. Daniluki pracujący do dziś – prof. A. Pacian, prof. B. Ślusarska, prof. M. Gerkowicz oraz profesorowie UJK w osobach -Andrzej Malarewicz, Grażyna Nowak -Starz oraz prof. Tomasz Petryński z uniwersytetu w Łodzi. Studenci bardzo wysoko cenią zaoferowane im kształcenie. Podkreślają fakt, że studia dały im szansę zdobycia
wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz stworzyły podstawę do kontynuowania nauki na studiach 2 stopnia, a także szansę na pracę i awans zawodowy -mówiła dziekan, dr G. Kałamaga.
Ważnym momentem było symboliczne przecięcie wstęgi przez gości i gospodarzy, przy wejściu do MCSM, zajmującego jedną z kondygnacji bloku A.. Obiekt został także poświęcony przez dziekana ks. Jana Sarwę. Otwarciu towarzyszyło odsłonięcie popiersia prof. M. Latalskiego, którego dokonała żona Czesława. Zaproszeni goście mogli zwiedzać poszczególne sale, symulujące sale szpitalne, a w nich pacjentów, oczekujących pielęgniarskiej pomocy. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu studenci
będą mogli uczyć się wykonywania wszystkich zabiegów, włącznie z pobieraniem krwi, robieniem zastrzyków czy reanimacją.
Uroczystości towarzyszyła prezentacja mulimedialna nowoczesnego MCSM oraz wykład mgr Jarosława Sowizdraniuka, edukatora CSM pt. ?Symulacja medyczna -ewolucja czy rewolucja w kształceniu studenta?. Nie zabrakło gratulacji i życzeń składanych z okazji jubileuszu przez zaproszonych gości. Wszyscy uczestnicy otrzymali także pamiątkowe upominki. Rodzina profesora M. Latalskiego odebrała jego portret autorstwa ostrowieckiego plastyka Tadeusza Kurka, który także był autorem odsłoniętego popiersia.

Print Friendly, PDF & Email