Sukcesy uczniów „Broniewskiego”

Sukces odnieśli  uczniowie Broniewskiego w tegorocznej edycji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Szkoła wystawiła dwa zespoły.

Pierwszy zespół wystartował w  Bloku A – „Innowacje Techniczne” w kategorii „Pomoc Dydaktyczna”. Kamila Kurian i Natalia Krupa (na zdjęciu) zaprezentowały pracę na temat: „Aromaterapia -czyste i ekologiczne źródła zdrowia”. Praca ta zdobyła I miejsce w eliminacjach wojewódzkich i została skierowana do eliminacji centralnych. Tam uczennice zostały laureatkami (III miejsce w kraju), zapewniając sobie tym samym indeksy na wszystkie uczelnie techniczne, a także na wydziały lekarskie uczelni medycznych, np. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku. O takim osiągnięciu można marzyć, ponieważ uczennice, będąc jeszcze w szkole średniej, zapewniły sobie drogę na wyższe uczelnie i do tego bardzo renomowane. Uczennice pracowały przy merytorycznym wsparciu dyrektora liceum Roberta Wardy i nauczycielki chemii w tym liceum Barbary Cecot.

Drugi zespół, który pracował pod kierunkiem nauczycielki chemii, Doroty Kamińskiej, zajął I miejsce w eliminacjach wojewódzkich i brał udział w eliminacjach centralnych. Uczniowie: Aleksandra Mruk i Dominik Płaza przedstawili pracę na temat: ?Fitoekstrakcja jako metoda usuwania metali ciężkich z gleby?. Nauczycielom i uczniom gratulujemy wielkiego osiągnięcia.

  Nie jest to koniec sukcesów naszych uczniów. Natalia Baka bierze obecnie udział w finale Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w Koszalinie. Wystartowała w Bloku B – „Wynalazczość”. Uczennica zajęła I miejsce w województwie, kwalifikując się tym samym do eliminacji centralnych.

Tegoroczne maturzystki ostrowieckiego liceum, Agata Żak i Wiktoria Kolasa, spokojnie podchodziły do egzaminu maturalnego, bowiem indeksy zapewniły sobie już w klasie II. Również były laureatkami wymienionej wyżej olimpiady.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *