Ponad pół tysiąca osób podjęło pracę

Dzięki wsparciu urzędu pracy (subsydiowane formy zatrudnienia) w tym roku pracę podjęło ponad pół tysiąca mieszkańców powiatu.
W czerwcu zakończył się nabór wniosków, dotyczących organizacji staży w lokalnych firmach. Zainteresowanie pracodawców tą formą zatrudnienia było duże. W czerwcu i lipcu są zainteresowani zatrudnieniem ok. 200 osób. W części wniosków wskazany był kandydat – stażysta, ale większość pracodawców prosi o wytypowanie odpowiedniej osoby z grona tegorocznych absolwentów i bezrobotnych figurujących w rejestrach urzędu. Na stronie internetowej urzędu znajduje się wykaz ofert stażowych.
-Osoby zainteresowane podjęciem stażu powinny przyjść do swojego doradcy klienta w urzędzie na rozmowę i pobranie skierowanie do firmy. Oczywiście kandydata najpierw czeka w firmie rozmowa z pracodawcą ? przypomina Małgorzata Stafijowska, dyrektor PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim. ?Ofert stażowych jest w tym roku dużo. Mogą z nich skorzystać zarówno młodzi mieszkańcy naszego powiatu, jak i osoby po 30 roku życia. Z rozmów z pracodawcami wiem, że liczą oni na pozyskanie nowych pracowników. Staż jest formą poznania kandydata, jego predyspozycji i podejścia do pracy oraz do obowiązków zawodowych. Jeśli pracodawca uzna, że jest to dobry kandydat, wtedy inwestuje w niego. Pracodawcom zależy na odpowiedzialnych, perspektywicznych pracownikach. Większość lokalnych firm oferuje dziś przyzwoite pieniądze i – co najważniejsze – zatrudnionym osobom stwarza możliwości perspektywicznego rozwoju.
W tym roku urząd pracy wyznaczył jeszcze jeden termin przyjmowania wniosków stażowych. Pracodawcy będą mogli je złożyć w sierpniu. Staż nie może trwać krócej niż 3 miesiące. Powoli wyczerpują się już środki w tegorocznym budżecie PUP na aktywizację zawodową. Powiatowy Urząd Pracy liczy na pieniądze z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zostały już przygotowane i wysłane projekty. Zatem w drugiej połowie roku lokalni pracodawcy i osoby bezrobotne mogą liczyć na kolejne oferty.
Warto w tym miejscu pochwalić nasz urząd za efektywność realizowanych projektów. W tym roku od stycznia do końca maja, ostrowiecki urząd zaktywizował w ramach subsydiowanej pracy 513 osób (staże, refundacja kosztów doposażenia miejsc pracy, prace interwencyjne, bony na zasiedlenie, bony szkoleniowe). Nasz powiat zaktywizował więcej osób niż inne powiaty. W tym okresie powiat sandomierski zaktywizował 191 osób, skarżyski – 338 osób, a kielecki (miejski) ? 397.

Print Friendly, PDF & Email