Nowa szkoła w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Podczas sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego radni podjęli jednogłośnie decyzję o utworzeniu w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego, Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.
Rozpocznie ona działalność od 1 września 2019 roku. Wcześniej stosowną zgodę na tworzenie placówki wyraził Zarząd Powiatu.
– Mam nadzieję, że utworzenie takiej placówki pomoże uczniom z niepełnosprawnościami lepiej przygotować się do podejmowania pracy, będąc już poza szkołą. Podejmując decyzję o utworzeniu właśnie takiej szkoły mieliśmy na względzie przede wszystkim dobro ucznia- powiedziała starosta Marzena Dębniak.
Placówka będzie szkołą trzyletnią, z dziennym systemem kształcenia dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ukończenie takiej szkoły pozwoli absolwentom na uzyskanie świadectwa potwierdzającego gotowość do pracy.
Podczas sesji rodzice, nauczyciele oraz dyrektor placówki dziękowali staroście Marzenie Dębniak, Zarządowi Powiatu i radnym za podjętą decyzję.
– Utworzenie tej szkoły to bardzo ważna i odpowiedzialna decyzja. Ważna dlatego, że uczniowie, wychowankowie naszej szkoły, a w tej chwili już absolwenci, będą mogli kontynuować swoją naukę, swoją edukację w tym samym miejscu gdzie dotychczas, czyli nie będą musieli zmienić środowiska – mówił dyrektor Andrzej Skrzypczak.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *