Dzięki modernizacji zaoszczędzą energię

Dobiega końca modernizacja energetyczna dwóch szkół i przedszkola na terenie gminy Ćmielów. Inwestycja zaowocuje nie tylko oszczędnościami w zużyciu energii dla Gminy Ćmielów, ale też przyniesie pozytywne skutki zdrowotne dla użytkowników obiektów oświatowych.

Prace wykonywane były w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Krzysztofa Szydłowieckiego w Ćmielowie, Publicznej Szkole Podstawowej im. prof. Mariana Raciborskiego w Brzóstowej oraz w Samorządowym Przedszkolu w Ćmielowie.
W budynkach zostały, między innymi, docieplone ściany zewnętrzne, ściany poniżej gruntu, stropy oraz stropodachy. Została też wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, przeprowadzono modernizację instalacji c.w.u. i c.o., zamontowano nawiewniki z rekuperatorem. Budynki mają nowe, energooszczędne oświetlenie i ogniwa fotowoltaiczne.

Fotowoltaika i mała sala gimnastyczna w PSP w Ćmielowie

Inwestycje zostały zrealizowane dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020. Gmina, na ich przeprowadzenie, pozyskała ponad 2,2 mln złotych dofinansowania.
Budżet całego przedsięwzięcia to ponad 4,5 mln złotych.

Fotowoltaika na szkole w Brzóstowej

-Projekty racjonalizujące zużycie i ograniczające straty energii w sektorze publicznym mogą liczyć na szerokie unijne wsparcie. Realizuje się je z myślą o ekologii i oszczędzaniu. Korzyści z nich wynikające, np. związane z jakością powietrza atmosferycznego, wykraczają poza sam projekt i dotyczą nas wszystkich ? podkreśla Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.
Prace w Przedszkolu Publicznym w Ćmielowie zostały już zakończone, a ich odbiór nastąpił pod koniec 2018 roku. W szkołach odbiory prac planowane są na 31 sierpnia br. W szkole w Brzóstowej trwa brukowanie opaski betonowej wokół budynków i montaż lamp oświetleniowych. W budynku szkoły w Ćmielowie pozostało do dokończenia docieplenie stropu i wymiana pokrycia dachu małej sali gimnastycznej.

Kotłownia szkoły w Brzóstowej

Łączna powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji w gminie Ćmielów wynosi 6.197,47 m kw. Wybudowane zostały trzy jednostki wytwarzające energię elektryczną z OZE. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych to 222,20 tony równoważnika CO2. Dzięki tej inwestycji będzie można w ciągu roku zaoszczędzić 36,63 MWh energii elektrycznej i 3657,78 GJ energii cieplnej.

Termomodernizacja Przedszkola w Ćmielowie

Zmniejszenie zużycia konwencjonalnej energii obniży koszty związane z utrzymaniem budynków, a tym samym zredukuje emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Rezultatem wykonanego projektu będzie obniżenie od 30% do 40% rocznego zużycia energii pierwotnej w modernizowanych budynkach.
Oprócz walorów ekonomicznych, estetycznych i ekologicznych, projekt ma ważny wymiar zdrowotny. Montaż wentylacji z odzyskiem i utrzymywanie stałej temperatury wpłynie pozytywnie na kondycję zdrowotną użytkowników budynków.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *