Gmina Bodzechów dopłaci do wody i ścieków

Gmina Bodzechów dopłaci mieszkańcom, jednostkom budżetowym oraz placówkom służby zdrowia do rachunków za wodę i ścieki.
Pomoże to wielu rodzinom dopiąć domowe budżety. Radni jednogłośnie przyjęli propozycje wójta gminy, dotyczące wysokości dopłat.
Gospodarstwo Krajowe Polskie Wody wprowadziło taryfy na wodę i ścieki. Mają one stymulować mieszkańców do racjonalnego gospodarowania wodą. Gmina postanowiła jednak dopłacać ze swojego budżetu, zarówno odbiorcom indywidualnym, jak i jednostkom budżetowym. Dopłaty obowiązywać będą od 17 października b.r. do 16 października przyszłego roku. Cena ma 1 metr sześc. wody zgodnie z obowiązującą taryfą wynosi brutto 5.80 zł. Jednak mieszkańcy zapłacą 4.50 zł, bowiem dopłata z budżetu gminy wyniesie 1.30 zł do każdego metra sześć. wody.
Z kolei cena taryfowa za odebrane ścieki wynosi 22.47 zł za metr sześć. Jednak mieszkańcy zapłacą za ścieki 6.89 zł, bowiem gmina z budżetu zrekompensuje część kosztów w wysokości 15.58 zł. W przypadku wody jak i ścieków odbiorców obowiązuje stała miesięczna stawka abonamentowa w wysokości 2.56 zł za wodę oraz 3.99 za odbiór ścieków. Opłata za 1 metr sześc. ścieków ponoszona przez mieszkańca gminy Bodzechów, zawiera koszt ich odprowadzenia do miejskiej oczyszczalni – około 5 zł za 1 metr sześc.
Gmina Bodzechów jest pierwszą gminą wiejską w regionie, która w sposób kompleksowy rozwiązuje kwestie ochrony środowiska. W ciągu ostatnich 5 lat Bodzechów pozyskał kilkadziesiąt mln zł z NFOŚiGW oraz innych unijnych programów. Budowa kanalizacji postępuje etapami. Z miejscowości o zwartej zabudowie ścieki płyną do ostrowieckiej oczyszczalni ścieków. W kilku miejscowościach m.in. Kosowicach, Gromadzicach w ramach unijnego projektu budowane są przydomowe oczyszczalnie.
Do końca 2021 r. zostanie zrealizowany program kanalizacji gminy w ramach aglomeracji ostrowieckiej. Wtedy ze wszystkich miejscowości od Sudołu, Sarnówka, Dębowej Woli po Jędrzejowice, Mychów i Miłków oraz od Chmielowa po Wólkę Bodzechowska ścieki odprowadzane będą do miejskiej oczyszczalni ścieków.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Gmina Bodzechów dopłaci do wody i ścieków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *