Wyłoniona została oferta w przetargu na realizację V etapu ciągu obwodnicowego Ostrowca Świętokrzyskiego

Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wyłoniona została oferta w przetargu na realizację obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu drogi krajowej nr 9.
Przyjęto ofertę konsorcjum firm Fabe Polska – lider i SP Sine Midas Stroy, którą komisja przetargowa uznała za najkorzystniejszą.
Świętokrzyskiego w ciągu drogi krajowej nr 9. Oferta opiewa na około 52,9 mln złotych, a inwestycja planowana jest do realizacji w systemie „Projektuj i buduj” w latach 2020-2023.
Przypomnijmy, że w ramach zadania planowane jest zaprojektowanie i wybudowanie odcinka drogi jednojezdniowej klasy GP (główna o ruchu przyspieszonym) o długości około 2,7 km. Przebiegała będzie ona nowym śladem od węzła na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 755 do ulicy Opatowskiej w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 9 stanowiącej wylot z Ostrowca w kierunku Opatowa i Rzeszowa.

W ramach inwestycji planowana jest m.in. korekta części węzła, budowa wiaduktu nad drogą powiatową, budowa dwóch mostów oraz ronda w miejscu włączenia nowego przebiegu drogi krajowej nr 9 w istniejącą trasę.

Inwestycja ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu, zwiększenia komfortu jazdy zarówno dla kierowców podróżujących tranzytem, jak i zmotoryzowanych z samego Ostrowca, a także zminimalizuje niedogodności związane z korkami i hałasem w centrum miasta. Obecnie DK9 przebiega przez Ostrowiec Świętokrzyski miejskimi ulicami, na których średnie natężenie ruchu przekraczało w 2015 roku 23 tysiące pojazdów na dobę. Dzięki inwestycji możliwe będzie oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytu poprzez przełożenie ruchu tranzytowego na nowy przebieg drogi krajowej nr 9.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *