Posłanka z Wielkopolski interpeluje w sprawie naszych Krzemionek

Posłanka Joanna Jaśkowiak z Poznania złożyła do ministra klimatu i środowiska interpelację w sprawie planowanej eksploatacji złoża wapieni w pobliżu naszego rezerwatu ?Krzemionki?.

W 2019 roku Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO podjął decyzję o wpisaniu Krzemionkowskiego Regionu Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Pasiastego na listę światowego dziedzictwa ? pisze pani poseł. -To wyjątkowy region w skali całego świata, gdzie doskonale zachowany i najbardziej technicznie zróżnicowany zespół pozostałości prehistorycznego górnictwa jest wysoce cenionym źródłem wiedzy. Do rezerwatu ?Krzemionki? dołączyły kolejne mniejsze stanowiska archeologiczne w Borownie w Rudzie Kościelnej oraz w Koryciźnie w Wojciechówce, a także w Gawrońcu w Ćmielowie. Uznanie tych miejsc przez Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO był niezwykłym wydarzeniem dla czterech pokoleń archeologów i pracowników Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu ?Krzemionki? biorących udział w odkrywaniu tychże stanowisk i przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji.

Według posłanki Jaśkowiak, godząc się na wpisanie regionu na listę UNESCO, państwo polskie przyjęło na siebie szereg obowiązków. W tym miejscu przecież powinien powstać park kulturowy, a odpowiednie adnotacje powinny pojawić się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

-Dotarła do mnie bardzo niepokojąca informacja, z której wynika, że w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu ?Krzemionki? ma rozpocząć się eksploatacja złoża wapieni metodą odkrywkową na terenie sołectwa Ruda Kościelna. Działania te mają być zrealizowane w oparciu o uchwałę nr VI/38/2003 Rady Miejskiej w Ćmielowie z 13 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego. Byłoby to jawne pogwałcenie przyjętych przez państwo polskie zobowiązań i niechybnie wiązałoby się z usunięciem rezerwatu ?Krzemionki? z listy światowego dziedzictwa UNESCO.

Pani poseł skierowała do ministra pytania o to, czy temat eksploatacji złóż wapieni metodą odkrywkową w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu ?Krzemionki? jest mu znany, jakie kroki czyni Ministerstwo Klimatu i Środowiska, by uchronić niezwykłe miejsca wpisane na listą światowego dziedzictwa UNESCO przed niebezpiecznymi działaniami w sąsiednich rejonach i jakie działania zamierza podjąć Ministerstwo Klimatu i Środowiska, by zapobiec usunięciu rezerwatu ?Krzemionki? z listy światowego dziedzictwa UNESCO przez powstanie w pobliżu eksploatacji odkrywkowej?

Tymczasem Stowarzyszenia Naukowe Archeologów Polskich, o którego negatywnym stanowisku w sprawie kopalni wapieni już pisaliśmy, ujawniło że zwróciło się o stosowne wyjaśnienia do przewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO, prof. Michała Kleibera.

W odpowiedzi czytamy: -Komitet dostrzega zagrożenie, jakim byłoby powstanie kopalni odkrywkowej na terenie strefy buforowej ustanowionej dla ochrony ?Krzemionkowskiego Regionu Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Pasiastego?. Swoją opinię Komitet już wcześniej przedstawił Generalnej Konserwator Zabytków, która w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego działa z ramienia rządu w sprawach dotyczących realizacji Konwencji UNESCO w sprawie światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego.

Przewodniczący uważa, że należy uczynić wszystko, by rekomendacje Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO przyjęte w momencie wpisu zostały w pełni zrealizowane, a nowe zagrożenie, jakie stanowiłoby uruchomienie kopalni odkrywkowej, odpowiednio wcześnie odsunięte. Dlatego zwróci się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z sugestią rozpatrzenia sprawy przez Komitet ds. Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce.

fot. joannajaskowiak.pl

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Posłanka z Wielkopolski interpeluje w sprawie naszych Krzemionek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *