Tajne zarządzenie. Czy to przez pandemię?

Na stronie internetowej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim pojawiło się zarządzenie wydane przez Prezydenta Miasta w sprawie aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. O dziwo, treść zarządzenia została zastrzeżona. Dlaczego? Czy to z uwagi na pandemię?
– Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 Nr 152, poz. 1599 z późn. zm.), w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2018 r. o wydaniu Polityczno -Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2019 r. poz. 15) oraz Zarządzenia nr BiZK.III.6511. Z-70.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2019r. w sprawie aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania administracji publicznej w obliczu zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, Prezydent Miasta jest zobowiązany do: sporządzenia planu funkcjonowania gminy w oparciu o wypis z planu nadrzędnego wraz z obligatoryjnymi załącznikami ; przedłożenia wojewodzie planu operacyjnego do zatwierdzenia – słyszymy w ostrowieckim Urzędzie Miasta.
Jak dowiedzieliśmy się, plan taki jest cyklicznie aktualizowany, a jego ostatnia aktualizacja miała miejsce w marcu? 2011r. i z oczywistych względów ma charakter niejawny.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *