TOP 20 inwestycji zaplanowanych w budżecie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski do realizacji w 2021 roku

Prezentujemy 20 inwestycji zaplanowanych w budżecie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski do realizacji w 2021 roku z największym zaangażowaniem środków:
1/Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim 11.248.578,64


2/Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjnokulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa 11.124.466,75


3/Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjnokulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi 7.092.271,28


4/Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 5.083.049,00
5/Remont odcinka drogi gminnej nr 302233T-ul.Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim 4.200.000,00
6/Budowa publicznej drogi gminnej od ul. Kilińskiego do nowo projektowanej ulicy łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim 4.060.000,00
7/Budowa drogi gminnej na przedłużeniu ul. Rzeczki – Etap II – od ul. Jerzego Milewskiego do skrzyżowania z ul. Bałtowską i Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim 3.016.438,00
8/Przebudowa ul. Trzeciaków 2.965.974,00
9/Remonty dróg gminnych: ul. Siennieńskiej 302017T,ul. Okólnej 302235T oraz ul. Jana Głogowskiego 302004T w Ostrowcu Świętokrzyskim 2.316.258,67
10/Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy ?Przystań? 2.142.619,00
11/Przebudowa ulic: Szkolna, Browarna, Spółdzielcza 1.974.870,00
12/Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjnokulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej,
Świętokrzyskiej i Parkowej 1.620.981,75
13/Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda 1.501.162,63
14/Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjnokulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – zagospodarowanie placu targowego 1.458.710,26
15/Remont dróg gminnych nr 302001T – ul. Czerwonego Krzyża, nr 302035T-ul.Szerokiej oraz odcinka drogi gminnej nr 302026T – ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim 1.400.000,00
16/Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórze 803.320,00
17/Remont drogi gminnej nr 302038T-ul. Śliskiej 665.000,00
18/Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjnokulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody 623.173,82
19/Remonty dróg gminnych: ul. dr Adama Wardyńskiego302044T oraz ul. Piwnej 302164T w Ostrowcu Świętokrzyskim 619.872,72
20/Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjnokulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie części dziedzińca browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych 615.000,00

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *