12 lat więzienia za śmiertelny cios nożem. Wyrok nieprawomocny

W dniu 10 stycznia 2020 r., Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 32-latka.
Łukasz J. pożegnał się z wolnością na okres trzech miesięcy. Wcześniej usłyszał zarzut zabójstwa 49-letniego Piotra K.
W tej sprawie przed Sądem Okręgowym w Kielcach toczył się proces karny. W dniu 29 grudnia 2020 r. zapadł, nieprawomocny jak dotąd, wyrok skazujący.
Brzemienny w skutki alkoholowy zatarg
Tragiczne zdarzenie miało miejsce w dniu 7 stycznia 2020 r., ok. godz. 17, w jednym z domów na terenie gminy Waśniów.
-Zarzut w związku z przestępstwem określonym w art. 148 par. 1 Kodeksu karnego postawiliśmy tylko jednemu z uczestników libacji ? mówi Prokurator Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, Cezary Skalmierski.
Składając wyjaśnienia Łukasz J. przyznał się do popełnienia zbrodni zabójstwa. Ofiara poniosła śmierć od jednego ciosu nożem w szyję.
32-latek został zatrzymany w dniu 7 stycznia 2020 r., ok. godz. 19. Prokurator nie ujawnił na tym etapie, jaki był motyw czynu sprawcy. Aspirant Ewelina Wrzesień, oficer prasowy KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim, podała, że w krytycznym momencie doszło do nieporozumień między dwoma uczestnikami libacji alkoholowej.
-W trakcie awantury 32-latek ranił nożem w okolicę szyi swojego starszego kolegę ?stwierdziła pani rzecznik. W wyniku poniesionych obrażeń 49- latek zmarł. W tracie czynności prowadzonych przez policjantów, w związku z tym tragicznym zdarzeniem, funkcjonariusze zatrzymali czterech jego uczestników. Trzech mężczyzn w wieku od 29 do 32 lat oraz 26-letnią kobietę. Zarzut zabójstwa usłyszał 32-latek. 49-letni mężczyzna, który trafi ł feralnego dnia pod dach małżonków, mieszkańców gminy Waśniów, był na stałe zameldowany w gminie Bodzechów. Jednak nie przebywał w miejscu swego stałego pobytu. Nie korzystał ze wsparcia miejscowego ośrodka pomocy społecznej. Nie wiadomo też, jak długo przebywał w sąsiedniej gminie.
Kwestia winy
W toku wszczętego o zabójstwo postępowania przygotowawczego jego sprawca został poddany obserwacji psychiatrycznej. Zgromadzony w toku śledztwa materiał dowodowy pozwolił na sformułowanie aktu oskarżenia. W połowie 2020 r. akt oskarżenia wpłynął do Sądu Okręgowego w Kielcach. -32-latek odpowiadał za zabójstwo, tj. o przestępstwo z art. 148 Kodeksu karnego ?mówi prokurator rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, Cezary Skalmierski.
Zabójstwo można popełnić jedynie z winy umyślnej ? w zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym. Zabójstwo może być popełnione z różnych motywów, jak chęć wyładowania agresji, osiągnięcia korzyści majątkowych kosztem ofiary, wskutek sprzecznych interesów zabójcy i ofiary. Tylko niewielka liczba zabójstw jest popełniana z czystej agresji, np. podczas rabunku. Zdecydowana większość, ok. 90 proc zabójstw ma charakter zemsty.
Okolicznościami wyłączającymi winę na gruncie prawa karnego są m.in. niedojrzałość psychiczna i społeczna nieletnich, niepoczytalność – czyli taki stan psychiki, w którym człowiek nie ma możności rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem, a także błąd.
Według art. 31 par. 1 kk, nie popełnia przestępstwa, kto z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem. Z kolei jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. Przepisy te nie mają zastosowania, gdy sprawca wprawił się w stan nietrzeźwości lub odurzenia powodujący wyłączenie lub ograniczenie poczytalności, które przewidywał albo mógł przewidzieć.
Kolejny termin rozpraw y został wyznaczony na dzień 15 grudnia 2020 r. Sąd przesłuchał w tym dniu biegłych. Strony wygłosiły też mowy końcowe.
Wyrok nieprawomocny
W dniu 29 grudnia 2020 r. przed Sądem Okręgowym w Kielcach zapadł wyrok w sprawie Łukasza J. oskarżonego o zabójstwo.
-Sąd Okręgowy w Kielcach Wydział III Karny wydał wyrok w sprawie oskarżonego Łukasza J., który przez ostrowiecką prokuraturę został oskarżony o popełnienie przestępstwa określonego w art. 148 par. 1 Kodeksu karnego ?mówi Cezary Skalmierski, Prokurator Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Sąd podzielił stanowisko prokuratora zawarte w akcie oskarżenia i za zarzucany czyn skazał Łukasza J. na karę 12 lat pozbawienia wolności. Łukasz J. był ? zdaniem sadu ? w pełni poczytalny w chwili popełnienia przestępstwa. Warunki opisane w art. 31 par. 1 lub 2 nie zachodziły w jego przypadku.
Sąd zarządził wobec Łukasza J. środek zabezpieczający w postaci terapii uzależnień w związku z uzależnieniem od alkoholu w warunkach stacjonarnych.
Wyrok jest nieprawomocny. Stronom przysługuje prawo do apelacji.

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *