Blisko 600 tys. zł na szkolenia

Pracodawcy z powiatu ostrowieckiego wykorzystali już podstawową pulę środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, jaką dysponował w tym roku urząd pracy.

Cieszy to, że najliczniejsza grupa pracodawców i pracowników zdobędzie wiedzę, która pozwoli im wdrażać w swoich zakładach nowe technologie. Głównym celem Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest wsparcie pracodawców  i pracowników przed utratą zatrudnienia. W utrzymaniu pracy, rozwoju firmy, pomóc mają pieniądze  na szkolenia, które umożliwią zdobycie nowych, potrzebnych umiejętności. W dobie szybkiego rozwoju technologicznego i informatycznego, kształcenie ustawiczne ma ogromne znaczenie. Jeśli firmy i oczywiście pracownicy nie będą się rozwijać, to w dłuższej perspektywie przegrają. Z pieniędzy na kształcenie ustawiczne mogą skorzystać wyłącznie osoby już zatrudnione w firmach.
– Z informacji z innych urzędów pracy wynika, że zainteresowanie środkami z KFS było w całym kraju ogromne – podkreśla Elżbieta Świercz, specjalista ds. rozwoju zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. -Dla naszego powiatu podstawowy limit środków na 2021 rok wynosi 598 tys. zł. Po pierwszym naborze wniosków rozdysponowaliśmy kwotę 591 tys. zł. Łącznie wpłynęło do nas 41 wniosków. Dofinansujemy szkolenia i kursy zawodowe dla 114 osób, mieszkańców powiatu ostrowieckiego: 17 pracodawców i 97 pracowników.
O środki na dofinansowanie kształcenia ustawicznego może wystąpić każdy pracodawca. Co roku ministerstwo określa jednak priorytety, które urzędy pracy muszą uwzględniać przy rozpatrywaniu wniosków i rozdziale środków. W tym roku w ramach pomocy pracownikom firm dotkniętych pandemią, które musiały ograniczyć działalność usługową i gastronomiczną, ze szkoleń skorzysta 14 osób. W ramach wsparcia pracowników służb medycznych, socjalnych, pracowników domów społecznych, psychologów, terapeutów, dofinansowania do szkoleń obejmą 11 osób. Aż 26 osób ukończy kursy zawodowe w zawodach deficytowych na lokalnym rynku pracy.
Grupą uprzywilejowaną w ubieganiu się o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego są w tym roku osoby po 45 roku życia. Starszym pracownikom trudniej przychodzi dostosować się do zmian. Wyzwaniem dla nich jest chociażby informatyka. Dodatkowe umiejętności dzięki szkoleniom zawodowym zdobędzie 25 osób. W ramach innego priorytetu, związanego z wprowadzaniem w firmach i zakładach pracy nowych technologii, w tym technologii i narzędzi cyfrowych ze szkoleń skorzysta 33 pracowników i pracowników.
-Tak jak w poprzednich latach, wystąpimy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach o dodatkowe środki z rezerwy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, ale dopiero po podpisaniu
wszystkich umów z pracodawcami o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z podstawowej puli środków i ogłoszeniu stosownego naboru ? zapewnia Małgorzata Stafijowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. W tym roku Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przeznaczyło na wydatki w ramach KFS – 259 mln zł. Na funduszu rezerwy pozostawiono 51,3 mln złotych, czyli 20 proc. wszystkich środków. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.