Jak łącznik ulic Furmańskiej i Leona Chrzanowskiego usprawni układ komunikacyjny miasta?

Powstający łącznik ulic Furmańskiej oraz Leona Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi zmieni oblicze siatki drogowej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Całość realizacji tworzą trzy zadania, których łączna wartość przekracza 26 milionów złotych. Mowa tu o głównej nitce drogowej – nowo projektowanej drodze łączącej bezpośrednio ulice Furmańską i Leona Chrzanowskiego, która zostanie doprowadzona do ulicy Ostrowieckiej oraz o dwóch mniejszych zadaniach łączących główny odcinek z ulicami Denkowską i Jana Kilińskiego. Tak kompleksowo zaplanowane zadanie usprawni układ komunikacyjny w newralgicznej pod względem logistycznym części miasta.
Zyskają dzięki temu odwiedzający Targowisko Miejskie przy ulicy J. Słowackiego handlujący, którzy są ważną grupą tworzącą ostrowiecką mikroprzedsiębiorczość, ale i kupujący ostrowczanie oraz mieszkańcy gmin ościennych, a także sąsiednich powiatów.
? To jest bardzo ważna inwestycja, ponieważ dzięki nowemu łącznikowi zdecydowanie na lepsze zmieni się układ komunikacyjny tej części miasta ? mówi prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego, Jarosław Górczyński.  Będzie to alternatywna droga dla ulicy Kilińskiego. Zostaną także udrożnione tereny przy łąkach. Zapewne powstaną tu nowe hale, hurtownie, a za tym nowe miejsca pracy. Chciałbym pogratulować wykonawcy, ponieważ prace są tu niezwykle trudne. 95 procent najtrudniejszych z nich zostało już zrealizowanych. W ramach tej inwestycji przy ulicy Furmańskiej wybudowanych zostanie także 129 miejsc parkingowych do obsługi Targowiska Miejskiego.


Obecnie zakończono już wycinkę drzew wraz z usunięciem karpin. Przez cały okres zimowy z wyjątkiem przerwy świątecznej bożonarodzeniowej trwają prace ziemne. W 97% wykonana jest wymiana gruntu wraz z budową materacy nośnych i nasypów. W celu wymiany gruntu wykonawca wybudował tymczasowe drogi techniczne umożliwiające transport urobku oraz możliwość dowozu materiału na materace nośne z georusztu. Urobek był ?przerzucany? dwukrotnie przez ciężki sprzęt. Raz z wykopu na wyższą półkę, następnie z półki na samochody do wywozu. Co powodowało duże zaangażowanie sprzętu.
W szczytowej fazie na budowie przy wymianie gruntu pracowało 8 koparek i 26 samochodów transportujących urobek w obrębie budowy. Dodatkowo 10 samochodów do przewozu materiałów sypkich tzw. ?patelni? dowożących kruszywo z kopalni do wbudowania w materace nośne, oraz 12 samochodów transportujących grunt z kopalni na nasypy. Ponadto na placu budowy obecny był sprzęt ciężki do równania, załadunku, zagęszczenia i sprzątania. Łącznie około 60 maszyn pracujących przy wymianie gruntu. Jednocześnie trwa układanie kanału deszczowego z 2xfi 1.000 przy ciągłym pompowaniu napływającej wody. W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie budowy przepustów drogowych. Inwestycja pod nazwą ?Budowa publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim?, w ramach zadania ?Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno- kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi? i jest współfinansowana z RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 ? 2020. Wartość tego zadania opiewa na kwotę 16.878.000,00 zł brutto zł, a termin realizacji zadania
wykonawca, czyli fi rma Budromost ze Starachowic zobowiązał się wykonać do 30 czerwca 2022 roku.
Pod pojęciem budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim przewidziano do realizacji budowę łącznika, ale także odcinka ul. Furmańskiej i jej jezdnię o szerokości 6.0÷7.0m, zwiększając szerokość pasa ruchu do 3,50m. W tym: budowę jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, miejsc postojowych wraz z jezdniami manewrowymi, budowę i przebudowę odwodnienia w postaci rowów wraz z budową przepustów pod drogą, budowę kanalizacji deszczowej, wydzielonego oświetlenia ulicznego, oznakowanie pionowe i poziome oraz przebudowę sieci wodociągowej, gazowej, energetycznych, urządzeń teletechnicznych oraz częściową likwidację i przebudowę urządzenia wodnego – Rowu Denkowskiego.

Jarosław Górczyński, prezydent miasta: -To obecnie trwająca najważniejsza gminna inwestycja drogowa. Budowa łącznika pomiędzy ulicami Furmańską i Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi nie tylko usprawni przejazd w centrum miasta, ale również otworzy tereny pod nowe realizacje gospodarcze. Przypomnijmy, że realizowane zadanie znalazło się w programie pomocowym ?Bezpiecznik Ostrowca Świętokrzyskiego?. Jego powstanie pochłonie 16 878 000, ale część stanowią środki unijne, które samorząd pozyskał w ramach programu rewitalizacji.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Jak łącznik ulic Furmańskiej i Leona Chrzanowskiego usprawni układ komunikacyjny miasta?

  • 31 marca 2021 at 08:33
    Permalink

    Znowu słyszę powstaną nowe miejsca pracy, miasto miodem płynące… Ileż można? Przecież w Ostrowcu taka bieda że nawet kaczki do większych miast wylatują. Chciałbym usłyszeć co robią władze aby młodzież po szkole została w Ostrowcu?

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *