Wsparcie na ochronę zabytków sakralnych

Powiat ostrowiecki przekaże dotacje na prace konserwatorskie planowane w parafiach pw. św. Mikołaja w Szewnie oraz pw. Wniebowzięcia NMP w Ćmielowie. Parafie otrzymają po 20 tysięcy z budżetu powiatu.
W kościele w Szewnie środki zostaną zagospodarowane na przeprowadzenie prac konserwatorskich ołtarza bocznego Pana Jezusa. Natomiast w parafii w Ćmielowie dotacja wesprze prace konserwatorskie muru cmentarza przykościelnego w części południowej i wschodniej.
Czwarty rok z rzędu powiat wspiera dotacjami projekty konserwatorskie zabytków sakralnych. Jak przyznaje starosta ostrowiecki Marzena Dębniak, Powiat ostrowiecki od 2018 roku przeznacza środki na wspieranie renowacji zabytkowych kościołów. W 2018 roku dotacja wyniosła 30 tysięcy dla dwóch parafii: pw. Zaślubin NMP w Rudzie Kościelnej – 10 tysięcy oraz pw. Wniebowzięcia NMP w Ćmielowie ? 20 tysięcy. W kościele w Rudzie Kościelnej dotacja wsparła prace badawcze polichromii stropu oraz prace konserwatorskie ołtarza bocznego pw. św. Stanisława z obrazem. Parafia otrzymała również dotację w 2019 roku w wysokości 15 tysięcy na wymianę instalacji elektrycznej budynku. W 2020 roku dzięki wsparciu środków budżetu powiatu w wysokości 20 tysięcy w świątyni przeprowadzono konserwację techniczną i estetyczną głównego ołtarza. W przeciągu ostatnich 3 lat parafia otrzymała 45 tysięcy z budżetu powiatu na prace renowacyjne
zabytkowej świątyni.


-To uroczy kościółek. Jego poświecenie odbyło się w 1776 roku i z tego co wiem, jest to jedyna w Polsce parafia pw. Zaślubin Najświętszej Maryi Panny. To bardzo rzadkie wezwanie. Kościoły są dwa, pod takim wezwaniem, a parafia jedna w Rudzie Kościelnej ?mówi ks. Grzegorz Bogusz, proboszcz parafii. ? Kościół wpisany jest w rejestr zabytków, stąd też wszystkie prace muszą odbywać się w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. Udało nam się odnowić ołtarz główny, jednak zadań jest wiele przed nami. Cała polichromia kościoła wymaga renowacji. Parafia jest bardzo mała. Jednak wyjątkowe wezwanie Zaślubin NMP zachęca młode pary do zawierania tu Sakramentu Małżeństwa.
W tym roku w Ćmielowie dotacja wesprze kontynuację prac związaną z murem cmentarza. Rozpoczęto je w 2018 roku. Wykonano już prace konserwatorskie bramy ogrodzenia zabytkowego cmentarza z rzeźbą Chrystusa niosącego krzyż oraz z płaskorzeźbą Matki Bożej z Dzieciątkiem. Na ten cel powiat ostrowiecki przeznaczył dotację w wysokości 20 tysięcy. Wartość całego zadania wyniosła ponad 38 tysięcy. W 2019 roku kolejna 10 tysięcy zostało przeznaczone na prace renowacyjne rzeźby ?Pieta? z 1906 roku znajdującej się na ćmielowskim cmentarzu parafialnym. W sumie parafia otrzymała, włącznie z 2021 rokiem dotację w wysokości 50 tysięcy.

Mariusz Pasternak, przewodniczący Rady Powiatu nie ma wątpliwości, że są to ważne zadania, mające na celu ochronę zabytków sakralnych wpisanych w historię wielu pokoleń mieszkańców.
-Cieszy mnie, że udało się przeznaczyć dotacje wspierające prace renowacyjne w parafiach, w tym też w mojej rodzinnej gminie Ćmielów ? przyznaje M. Pasternak. ?Zabytki sakralne nie tylko wpisują się w wizerunek powiatu ostrowieckiego, ale też są ważne dla społeczności lokalnej, nie tylko z uwagi na miejsce kultu religijnego, lecz także na historię, która łączy wiele pokoleń.
Dotację w wysokości 15 tysięcy otrzymała także parafia pw. św. Barbary w Mychowie. Tam w 2019 roku prowadzono prace w zakresie wykonania powłok malarskich w budynku kościoła. W tym roku kolejne 20 tysięcy trafi do parafii w Szewnie. W 2020 roku powiat udzielił dotacji w wysokości 20 tysięcy na prace konserwatorskie do trzech obrazów z cyklu ?Sakramenty udzielane przez św. Mikołaja?, znajdujące się wokół głównego ołtarza. 


Jak przyznaje proboszcz parafii ks. Tomasz Cuber, są to kosztowane przedsięwzięcia, których nie udałoby się wykonać bez poszukiwania środków z zewnątrz.
-Cała renowacja obrazów kosztowała 96 tysięcy, dotacja powiatu stanowiła wkład do tych środków. Wszystkie prace wykonywane są przez specjalistów w dziedziny renowacji zabytkowych
obiektów sakralnych. Planujemy prace konserwatorskie ołtarza w bocznej nawie. W dalszej perspektywie odnowienie ścian, które nigdy w swojej historii nie były poddawane renowacji. A przypomnijmy, że kościół datowany jest na 1440 rok. Jest jeszcze wiele do zrobienia ?przyznaje ks. Tomasz Cuber.
W ostatnich czterech latach powiat ostrowiecki z budżetu przekazał dotacje w wysokości 150 tysięcy wspierając projekty dotyczące prac renowacyjnych zabytkowych kościołów. Na terenie powiatu jest wiele zabytkowych miejsc sztuki sakralnej, które należy chronić, jako spuściznę dla potomnych. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *