Udzielanie urlopów wypoczynkowych w okresie pandemii

-Od kilkunastu miesięcy pracuję zdalnie. Nie miałem potrzeby wykorzystania reszty ubiegłorocznego urlopu. Chciałem go połączyć z tegorocznym i wyjechać w wakacje wraz z rodziną na dłuższy wypoczynek.
O swoich planach poinformowałem pracodawcę. Nie było odmownej odpowiedzi, więc sądziłem, że termin mojego urlopu znalazł się w tegorocznym planie urlopów firmy. W minionym tygodniu pracodawca zdecydował jednak o skierowaniu mnie na urlop w maju br. Czy jest to zgodne z Kodeksem pracy ? pyta czytelnik.
– Na podstawie Tarczy antykryzysowej od 24 czerwca 2020 r. do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi zaległy urlop wypoczynkowy za lata ubiegłe np. za 2019 -2020 r. ? mówi Barbara Kaszycka, nadinspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach.
Uprawnienie to pozwala na udzielenie zaległego urlopu w wyznaczonym terminie przez pracodawcę, bez uzyskania zgody pracownika, w wymiarze do 30 dni urlopu. W tym przypadku zaległy urlop może zostać udzielony w innym terminie, niż został wcześniej zaplanowany w planie urlopów. Należy przypomnieć, że w dalszym ciągu obowiązkiem pracodawcy jest udzielanie pracownikowi urlopu wypoczynkowego, w tym roku kalendarzowym, w którym uzyskał on do niego prawo (tzw. urlop bieżący). Wykorzystany w terminie późniejszym niż w danym roku kalendarzowym, jest urlopem zaległym. Czyli urlop należny i niewykorzystany w 2020 r. ? od 1 stycznia 2021 r. staje się urlopem zaległym.
Nie zmieniła się zasada wynikająca z Kodeksu pracy, że niewykorzystany w danym roku urlopu wypoczynkowego np. w 2020 r. należy udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Strony uzgadniają termin urlopu jego wykorzystania. Pracodawca może jednak skorzystać z uprawnienia wynikającego z Tarczy i udzielić pracownikowi zaległy urlop przed terminem 30 września i bez zgody pracownika. Możliwość ta nie dotyczy urlopu bieżącego, czyli przysługującego za dany rok kalendarzowy.
Pozostaje również możliwość jednostronnego przez pracodawcę udzielenia urlopu bieżącego i zaległego pracownikowi, który jest w okresie wypowiedzenia.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.