Dużo nowych specjalności zawodowych

W okresie wakacji obradowała Wojewódzka Rada Rynku Pracy. Zgodnie z kompetencjami zaopiniowała nowe kierunki kształcenia w szkołach średnich na terenie województwa, w tym także w Ostrowcu Świętokrzyskim. Propozycji edukacyjnych w tym roku jest wyjątkowo dużo.

W ofercie szkól średnich w województwie pojawiło się w tym roku aż 38 nowych specjalizacji. By uruchomić nowy kierunek, trzeba go uzasadnić potrzebami rynku i oczekiwaniami lokalnych pracodawców. Pieniądze przeznaczane na kształcenie, funkcjonowanie  szkolnictwa, powinny być wydawane racjonalnie i muszą wspierać gospodarkę, która odczuwa coraz większe niedobory kadr.
Najwięcej nowych kierunków czy klas związanych jest z ochroną zdrowia. Należą one do specjalności około – medycznych, np. technik farmaceutyczny, technik dentystyczny czy technik radiolog.
Warto zauważyć, że młodzi ostrowczanie od lat kształcą się w tych specjalnościach, dzięki Centrum Edukacji Zawodowejprzy ulicy Sienkiewicza. W ofercie tej szkoły są bowiem takie specjalności w ramach medycznej szkoły policealnej, jak technik dentystyczny, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny czy asystentka stomatologiczna. Teraz podobne kierunki powstająw innych placówkach i miastach. Wśród propozycji przedłożonych do zaopiniowania Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy przez świętokrzyskie szkoły jest też specjalność podolog. Tospecjalistka z zakresu leczenia chorób stóp. Podolog nie jest lekarzem, choć współpracuje ze specjalistami m.in.dermatologiem. W kraju pojawiają się kolejne gabinety podologiczne. Prowadzą je m.in. absolwentki 2?letnich szkół policealnych, oczywiście po zdaniu egzaminu zawodowego.
Coraz więcej szkól zawodowych na terenie województwa uruchamia kierunek technik urządzeń energetyki odnawialnej. To przyszłość naszej energetyki i na portalach poświęconych pracy pojawia się coraz więcej ofert dla pracownikówtej branży. Warto podkreślić aktywność naszych lokalnych szkól zawodowych, które szybko zareagowały na zmiany, jakie zachodzą w branży energetycznej i także na rynku pracy. Techników urządzeń energetyki odnawialnej od kilku lat kształci ZS Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Dobrze ukierunkowane szkolnictwo  zawodowe, czyli nakierowane na potrzeby lokalnej gospodarki i miejscowych firm jest dziś jednym z najważniejszych czynników rozwoju gospodarczego regionu i miasta oraz jednym z najważniejszych zadań samorządu. 

Print Friendly, PDF & Email