Prelekcje absolwentów THM jako narzędzie wspomagające proces dydaktyczny

Absolwenci Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim chętnie odwiedzają placówkę, nie tylko by powspominać lata spędzone w szkolnych murach, spotkać się z nauczycielami, ale także by skorzystać z literatury przydatnej do studiowania a w dobie trwającej pandemii by wesprzeć swoich młodszych kolegów praktyczną wiedzą związaną z wykonywanym zawodem.

Mimo, iż  niektórzy osiedlili się już na stałe w Krakowie, Poznaniu, czy Warszawie utrzymują stały kontakt z nauczycielami logistycznych przedmiotów zawodowych i chętnie dzielą się wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym z młodszymi logistykami ZS nr 3.

Często są to już młodzi przedsiębiorcy posiadający własną firmę lub piastujący stanowiska kierownicze, wykwalifikowani specjaliści w różnych dziedzinach gospodarki, m.in. produkcji, dystrybucji, handlu, usługach i spedycji.

Pani Katarzyna Pastuszka, nauczyciel logistycznych przedmiotów zawodowych gościła we wrześniu swoich uczniów, absolwentów rocznik 2014 i 2017: Jakuba Roślickiego – specjalistę ds. kalkulacji kosztów produkcji w podpoznańskiej firmie zajmującej się produkcją materacy, Katarzynę Sułek ? specjalistkę ds. organizacji transportu oraz Rafała Połetka ? koordynatora ds. wdrażania logistycznych systemów informatycznych w przedsiębiorstwie.

Absolwenci przygotowali dla młodziezy THM kształcącej się na kierunku technik logistyk interesujące prelekcje, przedstawili specyfikę swojej pracy zawodowej, udzielili cennych wskazówek

dotyczacych dalszego kształcenia się w branży TSL oraz odpowiedzili chętnie na liczne pytania uczniów.

Przekonywali także swoich młodszych kolegów, że osoby aspirujące do zawodu logistyka powinny myśleć o swoim wykształceniu jak najwcześniejszej oraz że wiedza i umiejętności  zdobyte w technikum to kluczowe czynniki sukcesu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *