„Krzemionki” po głosowaniu. Spółdzielcy przeciwni LTVK

Znamy wyniki głosowania pisemnego, jakie odbyło się w SM „Krzemionki”. Z jego analizy wynika, że spółdzielcy przegłosowali uchwały dotyczące przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 r., przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 r., zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 r. oraz podziału nadwyżki bilansowej za 2019 r.
Ponadto w zakresie roku obrotowego 2020 mieszkańcy przyjęli uchwały w przedmiocie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020 r., przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020 r., zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 r. oraz podziału nadwyżki bilansowej za 2020 r.
Przyjęcie powyższych uchwał w zdecydowany sposób usprawniło działalność Spółdzielni w dobie pandemii przede wszystkim poprzez możliwość rozdysponowania środków pochodzących z nadwyżek bilansowych za dwa ostatnie lata. Należy pamiętać, iż bez uchwały mieszkańców jakakolwiek dyspozycja względem nadwyżek nie byłaby możliwa. Członkowie Spółdzielni przyjęli także wnioski (wraz z sposobem ich realizacji) wynikające z protokołu polustracyjnego, dotyczącego działalności Spółdzielni za okres od 1.06.2016 r. do 31.12.2019 r. 
Co więcej, spółdzielcy udzielili absolutorium pełniącym obowiązki w Zarządzie Spółdzielni w latach 2019 i 2020 Mirosławowi Kaczmarczykowi oraz Magdalenie Lis. Mieszkańcy wypowiedzieli się również w sprawie dalszego funkcjonowania Lokalnej Telewizji Kablowej „Krzemionki”. Członkowie spółdzielni wyrazili zdecydowaną aprobatę dla zaprzestania prowadzenia działalności związanej z Lokalną Telewizją Kablową „Krzemionki” co w konsekwencji stanowi wyznacznik dla dalszego postępowania zarządu spółdzielni w tej sprawie.
Zaproponowane przez zarząd uchwały dotyczące zmiany Statutu Spółdzielni nie zostały przegłosowane na skutek nie uzyskania wymaganej kwalifikowanej większości 2/3 głosów (który to wymóg nałożony jest postanowieniami Statutu Spółdzielni). 
Szczegółowe wyniki głosowania zostały opublikowane przez Spółdzielnię w dniu 14 października 2021 r. i dostępne są poprzez portal internetowy Spółdzielni w opcji „dla zalogowanych”.
– Przeprowadzenie głosowania pisemnego należy ocenić zdecydowanie pozytywnie- uważają władze Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”. Przede wszystkim podkreślenia wymaga dość znaczna frekwencja. W głosowaniu wzięło udział bowiem niespełna 350 uprawnionych do głosowania (Członków Spółdzielni jak i uprawnionych Pełnomocników). Stanowi to liczbę niewiele niższą od liczby biorących udział w głosowaniu podczas Walnych Zgromadzeń organizowanych w trybie zwykłym. Tym bardziej w związku z tym mieszkańcy Spółdzielni zasłużyli na wyrazy uznania. Uznanie to ma także swoje przełożenie w kontekście kampanii dezinformacyjnej uskutecznianej przez nieliczną grupę „wiecznych oponentów” względem wszelkich działań i inicjatyw Zarządu Spółdzielni. Mieszkańcy po raz kolejny pokazali, iż potrafią wziąć odpowiedzialność za funkcjonowanie spółdzielni w wyjątkowych (pandemicznych) okolicznościach, a artykułowane ostatnio głosy wspomnianych „wiecznych oponentów” nie są w stanie wziąć góry nad zdrowym rozsądkiem. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *