Przedsiębiorcy chcą kamery monitoringu. Radny interpeluje

Radny Artur Głąb zwrócił się z interpelacją w sprawie zamontowania monitoringu miejskiego między budynkami usługowymi, mieszczącymi się przy Alei Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz objęcie terenu dodatkowymi patrolami Straży Miejskiej. To następstwo apeli przedsiębiorców z tego terenu.
– Zwracamy się z prośbą o zamontowanie monitoringu miejskiego między budynkami położonymi w Ostrowcu Św. Al. Jana Pawła H w związku z narastającą liczbą aktów wandalizmu, niszczeniem naszego mienia, niszczeniem wizerunku miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zaśmiecaniem tego terenu przez osoby nietrzeźwe, zanieczyszczaniem środowiska fekaliami, agresywne zachowanie w stosunku do przechodniów i naszych pracowników- piszą przedsiębiorcy w piśmie do władz miasta. Od czterech lat teren ten jest oznaczony jako teren zagrożony, nasze zgłoszenia do służb mundurowych nie przynoszą żadnego efektu. Ilość mandatów wystawianych w tym rejonie świadczy o powadze sytuacji. Jako przedsiębiorcy prowadzący działalność i dbający o wygląd otoczenia, w którym na co dzień prowadzimy działalności handlowo -usługowe dla mieszkańców naszego miasta, prosimy o pozytywne rozpatrzenie i pomoc w wyżej wymienionej sprawie.
Wraz za tym pismem swą interpelację złożył radny Artur Głąb, który zwraca się z prośbą o zamontowanie monitoringu miejskiego między budynkami usługowymi oraz objęcie terenu dodatkowymi patrolami Straży Miejskiej.
– Podobne problemy występują również w najbliższej okolicy- uważa radny. Nietrzeźwi i bezdomni śpiący na przystanku (Jana Pawła II 03), osiedlowej ławce przy placu zabaw (okolice bloków 46, 48, 50 osiedla Pułanki), w piwnicach bloków, załatwianie potrzeb fizjologicznych przez osoby nietrzeźwe na klatkach bloków, w altanach śmietnikowych. Wielu mieszkańców obawia się przechodzić w okolicy wspomnianych lokali usługowych, ponieważ zazwyczaj przebywa tam wielu pijanych. Na tym terenie zdarzały się groźne akty przemocy – pchnięcie nożem, pobicie, a także drobniejsze, ale uciążliwe dla mieszkańców sytuacje – agresja, akty wandalizmu: zniszczone auta na parkingach, wybite szyby, porozbijane butelki, zaśmiecanie.
W odpowiedzi komendant Straży Miejskiej Andrzej Kaniewski poinformował, iż kwestia montażu dodatkowej kamery między budynkami usługowymi i handlowymi w rejonie Alei Jana Pawła II zostanie rozważona i poddana analizie pod kątem możliwości technicznych i finansowych jej realizacji.
– Przychylając się do sugestii objęcia owego rejonu dodatkowymi patrolami Straży Miejskiej informujemy, iż z uwagi na własne statystyki dotyczące ilości podejmowanych interwencji, miejsce to zakwalifi kowano jako teren zagrożony występowaniem niepożądanych zjawisk i zachowań, czego skutkiem są już wprowadzone do realizacji wzmożone dodatkowe działania prewencyjne i kontrolne, w tym z wykorzystaniem monitoringu. Do tego celu wykorzystywana jest jedna z kamer miejskiego monitoringu, zlokalizowana w rejonie skrzyżowania Alei Jana Pawła II i ulicy Siennieńskiej na skutek czego, w okresie od 1 stycznia b.r. do chwili obecnej podjętych zostało 161 interwencji zgłoszonych przez operatorów monitoringu, z których większość dotyczyła zakłóceń ładu i porządku publicznego. 

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Przedsiębiorcy chcą kamery monitoringu. Radny interpeluje

  • 9 listopada 2021 at 23:20
    Permalink

    Bardzo fajny wpis, widziałem ostatnio podobne artykuły i ten się wyróżnia na tle innych oraz jest wart uwagi. Konkretnie objaśniony temat. Bardzo przyjemnie się go czyta. Czekam na takich więcej 🙂

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *