Jaką wiedzę z zakresu geografii podstawowej musi przyswoić uczeń szkoły średniej?

Podstawa programowa z poszczególnych przedmiotów niekiedy ulega zmianie. Nie tylko nauczyciele powinni być na bieżąco z najnowszymi informacjami – są one równie istotne dla uczniów i ich rodziców lub opiekunów. Jaką wiedzę z podstawowego zakresu geografii powinien posiadać uczeń szkoły średniej i co pomoże w jej przyswojeniu?

Podstawa programowa – geografia

Według obowiązującej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych potencjał edukacyjny geografii ma zostać wykorzystany w zakresie walorów poznawczych, kształcących i wychowawczych. Uczniowie decydujący się na rozszerzanie tego przedmiotu muszą oczywiście przyswoić większą dawkę wiedzy niż ci, dla których nie jest to jeden z wiodących przedmiotów. 

Ci drudzy powinni poznać m.in. źródła informacji geograficznej, charakterystykę Ziemi jako planety, informacje na temat atmosfery, hydrosfery, litosfery, pedosfery i biosfery, a także umieć posługiwać się mapą podziału politycznego świata w celu analizy procesów społeczno-ekonomicznych. Poznają także przemiany struktur demograficznych i społecznych, uwarunkowania rozwoju gospodarki światowej, informacje dotyczące rolnictwa, leśnictwa, rybactwa, przemysłu, usług, człowieka w środowisku geograficznym, regionalnego zróżnicowania środowiska przyrodniczego Polski, społeczeństwa, Morza Bałtyckiego oraz gospodarki morskiej Polski.

Jakie podręczniki pomogą w przyswojeniu wiedzy geograficznej?

Podręczniki do nauki geografii na poziomie podstawowym powinny być pisane przystępnym językiem, ponieważ będą źródłem wiedzy również dla uczniów, którzy nie są obeznani ze znajdującą się w nich tematyką. Dobrze, by pod koniec rozdziału znalazły się wyróżnione najważniejsze informacje. Uwagę przykuć mogą ciekawostki geograficzne. Urozmaicenie stanowią także liczne elementy graficzne, takie jak mapy i tabele, które pozwalają przyswoić wiedzę w łatwiejszy sposób niż ściana tekstu. Wśród takich podręczników można wymienić Oblicza geografii 1 wydawnictwa Nowa Era. Sprawna realizacja materiału jest możliwa dzięki dostosowaniu jego ilości do czasu trwania godziny lekcyjnej.

Podsumowanie

Choć każdy uczeń szkoły średniej preferuje rozszerzanie innych przedmiotów, musi nabyć podstawową wiedzę z różnych zakresów. By nauka geografii była łatwiejsza, warto sięgać po napisane prostym językiem podręczniki. Wyróżnienie najważniejszych informacji i zamieszczenie w książce elementów graficznych ułatwi naukę do sprawdzianu.

Print Friendly, PDF & Email