Wiemy kto wykona projekt dużej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego

Oferta firmy Mosty Katowice za ok. 8,2 mln zł wybrana została jako najkorzystniejsza w przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej dla obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego. Jednym z warunków podpisania umowy z wykonawcą będzie brak odwołań od decyzji komisji przetargowej – poinformowała na swoich stronach GDDKiA.
Inwestycja realizowana będzie w systemie tradycyjnym. Po opracowaniu przez wykonawcę dokumentacji projektowej i uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) planowane jest ogłoszenie kolejnego postępowania przetargowego na roboty budowlane. Wariant przebiegu trasy został wskazany w aktualnie obowiązującej decyzji środowiskowej. Tak jak w przypadku każdej inwestycji drogowej, szczegółowe rozwiązania techniczne zostaną wypracowane na etapie projektu budowalnego, a zakres terenu pod inwestycję określi decyzja ZRID.
Wniosek o wydanie tej decyzji zostanie złożony na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w I kwartale 2024 r. 
Obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu DK9 na odcinku Rudka – Jacentów będzie miała ok. 12,9 km i biec będzie po nowym śladzie. Zaprojektowana zostanie jako droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). W ramach inwestycji planowana jest przebudowa dróg i ulic poprzecznych oraz budowa dodatkowych jezdni (umożliwiających obsługę terenów przyległych i połączenie z istniejącą siecią dróg). Obwodnica rozpocznie się w Rudce na istniejącej DK9, dalej pobiegnie nowym śladem, omijając Ostrowiec Świętokrzyski od strony zachodniej i południowej, włączając się do DK9 w Jacentowie. Inwestycja przewiduje m.in. budowę dwóch węzłów drogowych (w Rudce i Miłkowie), dwóch skrzyżowań (w Szewnie i Jacentowie), sześciu mostów, dwunastu wiaduktów, ekranów akustycznych, a także przejść dla zwierząt. 

Print Friendly, PDF & Email

2 thoughts on “Wiemy kto wykona projekt dużej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego

 • 31 stycznia 2023 at 15:38
  Permalink

  Proponował bym jeszcze skrzyżowanie z ulicą Świętokrzyska (Świrna) co by ułatwiło i skróciło dojazd samochodom osobowym, jak i czas dojazdu dla sposób państwowych np staży do wypadku.

  Reply
 • 3 lutego 2023 at 20:43
  Permalink

  A ja bym proponował lekarza psychiatrę dla geniuszy którzy wytyczyli taki wariant przebiegu trasy.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *