Hala sportowa przy II LO za ponad 3 miliony!

Ponad 2,2 miliony powiat ostrowiecki pozyskał z Programu Olimpia 2023 na budowę hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Chreptowicza. Jak potwierdza starosta ostrowiecki Marzena Dębniak, wniosek został złożony pod koniec marca br. do Ministerstwa Sportu i Turystyki o przyznanie dotacji na dofinansowanie zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach „Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 -lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

-Staramy się nieustannie inwestować w bazę edukacyjną naszych szkół. Liceum Ogólnokształcące im. J. Chreptowicza jest najlepszym liceum w regionie i jako jedyne w powiecie nie ma hali sportowej z prawdziwego zdarzenia, gdzie można byłoby prowadzić różnorodne zajęcia wychowania fizycznego. Stąd też szukaliśmy możliwości dofinansowania tego projektu, a  taka szansa pojawiła się w Programie Olimpia 2023. Udało nam się pozyskać ponad 2,2 miliony, z czego bardzo się cieszę -mówi starosta Marzena Dębniak.

     Całkowita wartość tej inwestycji to ponad 3,2 miliony, w tym dofinansowanie ponad 2,2 miliony, zaś wkład własny powiatu ostrowieckiego to blisko milion złotych. W ramach zadania planowana jest budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m na 40 m, o nawierzchni poliuretanowej, z zadaszeniem o stałej konstrukcji w formie dźwigarów z drewna klejonego, posadowionych na stropach fundamentowych. Pokrycie stanowić będzie powłoka membranowa. Hala zostanie połączona z budynkiem szkoły, łącznikiem prowadzącym do drzwi wejściowych istniejącego budynku, usytuowanych na poziomie elewacji północnej, dzięki czemu zostanie zapewniony dostęp młodzieży korzystającej z  obiektu do zaplecza szatniowo – sanitarnego  oraz pomieszczeń magazynowych ze sprzętem sportowym, znajdującym się przy istniejącej sali gimnastycznej. W ramach prac wykonane zostaną dojścia o nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej. Hala będzie wyposażona w instalację oświetleniową oraz system ogrzewania. Obiekt będzie służył prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych, służących rozwijaniu pasji sportowych młodzieży liceum. Pozwoli także na profesjonalne prowadzenie rozgrywek, integrujących w duchu sportowym młodzieżowe drużyny placówek oświatowych z terenu powiatu ostrowieckiego. Hala będzie mogła być także  udostępniana nieodpłatnie stowarzyszeniom sportowym, grupom nieformalnym, jak i osobom indywidualnym w miarę potrzeb i dostępności obiektu. Prognozowany czas rozpoczęcia inwestycji to początek lutego 2024 roku.

To z pewnością dobra wiadomość dla  uczniów i kadry II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza, które w tym roku obchodziło 110 -lecie istnienia. Już niebawem w szkole będzie realizowane zadanie dotyczące montażu windy, na co środki udało się pozyskać z PEFRON -u, a co znacznie ułatwi poruszanie się uczniom z niepełnosprawnościami. Od września br. w liceum zostanie  otworzona wirtualna strzelnica, na co także powiat ostrowiecki pozyskał dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministra Obrony Narodowej. W nowym roku szkolnym nadal będzie kontynuowany program klasy CYBERMIL. Bliska perspektywa nowego obiektu sportowego wzbogaci ofertę edukacyjną placówki oraz pozwoli na rozwijanie umiejętności i aktywności wśród uczniów.

Marzena Dębniak, starosta ostrowiecki: Staramy się nieustannie inwestować w bazę edukacyjną naszych szkół, aby umożliwić młodzieży wszechstronny rozwój i dostępność do nowoczesnych obiektów. Nie rezygnujemy z żadnej  możliwości pozyskania dofinansowania. Przez obecną kadencję nie było takiego programu, czy konkursu do których nie złożylibyśmy wniosków o dodatkowe środki. Cieszy mnie, że udało nam się  pozyskać ponad 2,2 miliony na budowę hali przy II LO, co znacznie poprawi warunki prowadzenia zajęć oraz pozwoli na realizację sportowych pasji uczniów szkoły.                

  

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *