Zmarł Ryszard Binensztok, związkowiec i działacz sportowy

Zmarł Ryszard Binensztok, ostrowczanin, związkowiec, działacz sportowy, mający na swym koncie ma niemałe osiągnięcia zawodowe i społeczne.

Urodził się 13 kwietnia 1951 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej Nr 11 uczył się w Zasadniczej Szkole Metalowej przy ulicy Sandomierskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. W latach 1968 -2001 pracował w Hucie Ostrowiec, w tym od roku 1986 do 2001 r. jako wiceprzewodniczący Samorządnego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników „Huty Ostrowiec”. Przez te lata reprezentował Hutniczy Związek w Zarządzie Federacji Hutniczych Związków Zawodowych w Katowicach.

W latach 1985 -1999 był członkiem Zarządu Klubu Sportowego „KSZO” Ostrowiec Świętokrzyski. W latach 1993 -2004 udzielał się jako członek Zarządu Autonomicznego Stowarzyszenia Piłki Nożnej „KSZO” Ostrowiec Świętokrzyski. W latach 2001 -2004 pełnił funkcję wiceprezesa ds. Szkolenia Młodzieży w Autonomicznym Stowarzyszeniu Piłki Nożnej „KSZO” Ostrowiec Świętokrzyski. W latach 2004 -2013 pracował w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim, pełnił też funkcję prezesa Miejskiego Klubu Sportowego „KSZO – JUNIOR”.

Ryszard Binensztok był prezesem Zarządu MKS „KSZO -Junior” w Ostrowcu Świętokrzyskim. Klub szkolił około trzystu młodych adeptów piłki nożnej w jedenastu kategoriach wiekowych od żaka młodszego do juniora starszego. W latach 2004 -2014 MKS „KSZO -Junior” był najlepszym klubem Województwa Świętokrzyskiego w szkoleniu piłkarskiej młodzieży we współzawodnictwie prowadzonym przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach. Będąc przez dziesięć lat prezesem MKS „KSZO – Junior”, miał do dyspozycji zespół profesjonalnych trenerów, który zajmowali się(bywały takie momenty) ponad trzystoma młodymi adeptami w jedenastu kategoriach wiekowych. Przyjeżdżali z całego województwa, aby tu trenować.

W ciągu tych dziesięciu lat zdobyli pięćdziesiąt dwa tytuły mistrzów województwa świętokrzyskiego w różnych kategoriach wiekowych od żaka do juniora starszego.

Zarząd Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej powierzył Ryszardowi Binensztokowi organizację i nadzór nad Ośrodkami Szkolenia Sportowego Młodzieży na bazie Liceum i Gimnazjum. Ośrodki działały w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach 2004 –2018. Do Ośrodków uczęszczali najzdolniejsi adepci piłki nożnej z Polski południowo-wschodniej, województwa świętokrzyskiego, jak i z naszego miasta. Gimnazjalny, jaki i Licealny Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży były uznawane za jedne z najlepszych w Polsce w ocenie Ministerstwa Sportu RP oraz PZPN.

Decyzją Prezydium PZPN z dnia 28 lutego 2005 r. (Uchwała 5/39-2005) został członkiem Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego Polskiego Związku Piłki Nożnej w kadencji 2004 -2008. To również wielokrotny Delegat Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego PZPN nadzorujący młodzieżowe turnieje piłki nożnej i szef Młodzieżowych Reprezentacji Polski na turnieje i mecze międzypaństwowe w kraju i za granicą.

Decyzją Prezydium PZPN z dnia 7 stycznia 2009 r.(Uchwała Nr IV/103) został członkiem Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego Polskiego Związku Piłki Nożnej w kadencji 2008 -2012, a decyzją Zarządu PZPN z dnia 29 listopada 2016 r. (Uchwała Nr II/50) członkiem Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego Polskiego Związku Piłki Nożnej w kadencji 2016 -2020.

Ryszard Binensztok był jednym z głównych organizatorów jednego z największych w Polsce turniejów piłkarskich „Dzikich drużyn” dla dzieci i młodzieży „Ogrody” w latach 1990 -2000 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Corocznie w tym słynnym turnieju brało udział około tysiąca uczestników. Turniej „Ogrody” nagradzany był wielokrotnie przez Redakcję Magazynu Hutniczego i Federację Hutniczych Związków Zawodowych w ramach konkursu „Sposób na lato”.

W latach 1985 -2000 organizował uczestnictwo drużyn Huty „Ostrowiec” w Halowych Mistrzostwach Polski Hutników w Piłce Nożnej w Zawierciu. Patronem Mistrzostw był Polski Związek Piłki Nożnej. Niejednokrotnie drużyny reprezentujące Hutę Ostrowiec przywoziły tytuły mistrzów polski.

Ryszard Binensztok doskonale sprawdził się jako organizator wyjazdów drużyn młodzieżowych SPN „KSZO” i MKS „KSZO -Junior” na piłkarskie turnieje międzynarodowe m.in. do Aalborg (Dania) w 1999,  2000, 2001 i 2002 r., do Hamburga (Niemcy) w 2005 r., do Gennevillers -Paryż (Francja) w 2008 r., do Castelldefels -Barcelona (Hiszpania) w 2008 r., do miejscowości Żółkwia (Ukraina) i innych. Dzięki udziałowi w zawodach międzynarodowych zawodnicy KSZO mieli możliwość podziwiać wiele europejskich stadionów m.in. NouCamp w Barcelonie i AC Aalborg i BK Kopenhaga.

Ryszard Binensztok był jednym z organizatorów imprez sportowych na obiektach „KSZO Ostrowiec Świętokrzyski” – meczów międzypaństwowych i towarzyskich pierwszej reprezentacji narodowej kobiet i mężczyzn. Były to mecze na stadionie KSZO – 1 październik 1994 r. Polska – Azerbejdżan 5:0 (reprezentacje młodzieżowe), 1 marca 1995 r. Polska – Litwa 4:1 (3:0) oficjalny mecz międzypaństwowy, 16 października 2002 r. Polska – Nowa Zelandia 2:0 (0:0) mecz towarzyski, 2 kwietnia 2003 r. Polska – San Marino 5:0 (2:0) eliminacje Mistrzostw Europy w Portugalii, 5 listopada 2005 r. Polska – Estonia 3:1 (1:0) mecz towarzyski.

Współorganizował też mecze I Reprezentacji Polski – Kobiet 21 czerwca 1997 r. Polska –Jugosławia (towarzyski). 12 listopada 1998 r. Polska –Szwajcaria 0:1 eliminacje Mistrzostw Świata Kobiet, a także mężczyzn – 6 maja 1998 r. Gwiazdy Ligi Polskiej – Reprezentacja złożona z cudzoziemców Ligi Polskiej 2:0 oraz mecz o Super Puchar Polski 2 września 2000 r. Wisła Kraków – Amica Wronki  0:1.

Jako organizator ma na swym koncie mecze reprezentacji młodzieżowych, spotkania I i II ligi polskiej oraz wiele turniejów piłkarskich o zasięgu regionalnym i krajowym, m.in. meczów młodzieżowych Pucharów im. K. Deyny, J. Michałowicza, W. Kuchara, K. Górskiego, „Z podwórka na stadion” –M. Wielgusa i innych.

Był organizatorem jednego z największych w Polsce – turnieju piłkarskiego „Coca – Cola Cup” – VI finału wojewódzkiego 7 czerwca 2004 r., VI półfinału krajowego 10 czerwca 2004 r., VII finału wojewódzkiego 20 -21 maja 2005 r., VII półfinału krajowego 10 czerwca 2005 r., VIII finału wojewódzkiego 15 -16 maja 2006 r., VIII półfinału krajowego 29 maja 2006 r., VIII finału krajowego 4 czerwca 2006 r., IX finału wojewódzkiego 30 -31 maja 2007 r., IX półfinału krajowego 14 czerwca 2007r.,X finału wojewódzkiego 15 maja 2008 r., X półfinału krajowego 21 maja 2008 r.

Ryszard Binensztok to także organizator: finału Mistrzostw Polski Juniorów Starszych w Piłce Nożnej – Ostrowiec Świętokrzyski 11 -16 lipca 2004 r., finału Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Piłce Nożnej – Ostrowiec Świętokrzyski 10 -15 lipca 2005 r., finału Mistrzostw Polski Juniorów Starszych w Piłce Nożnej – Ostrowiec Świętokrzyski 4 -9 lipca 2006 r., finału Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Piłce Nożnej – Ostrowiec Świętokrzyski7 -12 lipca 2008 r.

Ryszard Binensztok był radnym Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego pięciu kadencji, tj. od 1994 do 2014 r. W tym czasie między innymi przewodniczył Komisji Kultury, Edukacji i Sportu Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. W latach 1994 -2002 był członkiem Zarządu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Delegatem Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej na Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Piłki Nożnej w latach  2000 –2004, 2004 – 2008 oraz 2016 – 2021 (do 18 sierpnia 2021) oraz członkiem Zarządu Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach w latach 2000 – 2004, 2004 – 2008, 2008 -2012, 2012 -2016, 2016 – 2021 (do 17 kwietnia 2021 r.)

W 2013 r. przeszedł na emeryturę z 45-letnim stażu pracy, choć nadal pomagał klubom z terenu województwa.

Za swą długoletnią działalność na niwie sportowej Ryszard Binensztok został odznaczony: Odznaką „Zasłużony Działacz Federacji Hutniczych Związków Zawodowych” za „Aktywną Działalność Społeczną w Federacji Hutniczych Związków Zawodowych w Polsce”(1989 r.) Otrzymał też Odznakę „Za Zasługi Dla Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych” -1999 r., Sportowy Działacz Roku 2000 (od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego); Srebrną Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” legitymacja nr S-639/2000 – Warszawa 26 października 2000 r. przyznaną przez Urząd Kultury Fizycznej i Sportu; Srebrną „Odznaką Honorową” przyznaną przez Polski Związek Piłki Nożnej uchwałą Zarządu PZPN z 23 lipca 2003r. legitymacja nr 10813 – Prezes Michał Listkiewicz.

Dwukrotnie został odznaczony przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach Srebrną Odznaką Honorową za zasługi w pracy na odcinku krzewienia, upowszechniania i rozwoju piłkarstwa młodzieżowego. Decyzją Zarządu ŚZPN (25 listopada 2005 r.) – Najlepszy Działacz Piłki Młodzieżowej w Województwie Świętokrzyskim.

Otrzymał Złotą „Odznaką Honorową” Polskiego Związku Piłki Nożnej  w 2008 r., Złotą Odznaką “Zasłużony Dla Sportu Rzeczypospolitej Polskiej”; Brązowym Medalem PZPN za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej – nadanym przez Zarząd PZPN z dn. 12 września 2019 r.

Uchwałą Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo -Wyborczego Delegatów Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach w dn. 17 kwietnia 2021r. w uznaniu szczególnych zasług na rzecz rozwoju świętokrzyskiej piłki oraz wieloletniej działalności w edukacji sportowej dzieci i młodzieży nadano Ryszardowi Binensztokowi tytuł „Członka honorowego Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej”.

Uchwałą Zjazdu Sprawozdawczo –Wyborczego Polskiego Związku Piłki Nożnej z dn. 18 sierpnia 2021 r. przyznano mu tytuł „Członka Honorowego Polskiego Związku Piłki Nożnej” dla Ryszarda Binensztoka. Skutkowało to wpisaniem na listę honorowych, zasłużonych, najlepszych piłkarzy, trenerów, działaczy polskiej piłki.

PZPN, podczas meczu Polska –Węgry, wręczył mu odznaczenie Zasłużony dla PZPN. Jego nazwisko znalazło się na, obejmującej 275 osób, Honorowej Liście Zasłużonych najlepszych piłkarzy, trenerów i działaczy polskiej piłki, która istnieje od 1926 r. i jest prowadzona przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *