Kto zasiada w Radzie Muzeum?

Radni powiatowi powołali Radę Muzeum przy Muzeum Historyczno – Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim.
W jej skład weszli: wicestarosta Eligiusz Mich jako przedstawiciel organizatora muzeum, Piotr Mrugała jako przedstawiciel organizatora muzeum, Krystyna Żurek jako przedstawiciel gminy Bodzechów, Katarzyna Pyżewicz jako przedstawiciel Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Wojciech Borkowski jako przedstawiciel Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Paweł Gotowiecki jako przedstawiciel Ostrowieckiego Stowarzyszenia Historycznego ?Solidarność i Pamięć?, Zenon Duda jako przedstawiciel dyrektora muzeum i Jan Główka jako przedstawiciel Rady Muzeum.
W myśl zapisów ustawy o muzeach, w skład rady muzeum powoływane są osoby spośród kandydatów wskazanych przez właściwy ze względu na siedzibę muzeum organ samorządu terytorialnego, stowarzyszenia twórcze i naukowe, instytucje wspierające działalność muzeum, dyrektora muzeum oraz poprzednią radę muzeum. Osoby te powinny posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania instytucji kultury, a w szczególności instytucji muzealnych oraz cieszyć się autorytetem i zaufaniem społeczności lokalnych i środowisk naukowych.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Kto zasiada w Radzie Muzeum?

  • 24 stycznia 2017 at 09:53
    Permalink

    A czy będą pobierać za to zasiadanie wynagrodzenie?

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *