Most na Żeromskiego doczeka się wkrótce remontu (zdjęcia)

Już w najbliższy czwartek rozstrzygnięty zostanie przetarg na remont mostu przy ulicy Żeromskiego i rozpoczną się prace. Powiat ostrowiecki wyasygnował 360 tys. zł na doraźny remont obiektu. Most na Kamiennej ma w tym miejscu 39 metrów długości i ponad 10 metrów szerokości. Podczas remontu mostu ruch kołowy będzie odbywał się połówkami jezdni z oddzieleniem miejsca prac remontowych barierami.

Prace polegać będą na naprawie mocowań, oczyszczeniu dźwigarów, poprzecznic podporowych, żeber podporowych, blach węzłowych, zabezpieczeniu antykorozyjnym oczyszczonych elementów, oczyszczeniu i naprawie ubytków betonu  na podporach pośrednich, a także wykonaniu nowych warstw jezdnych, które powinny wytrzymać próbę czasu aż do całkowitej przebudowy mostu. W chwili obecnej nie stwierdzono uszkodzeń mogących świadczyć o przeciążeniu konstrukcji mostu.

Zbigniew Duda, starosta ostrowiecki mówi, że celem tego doraźnego remontu jest poprawa przede wszystkim stanu technicznego, polegająca na oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym elementów zlokalizowanych w strefach przypodporowych obiektu mostowego. Te prace  pozwolą na przedłużenie trwałości obiektu do momentu jego całkowitej przebudowy. Planowany remont ma na celu wymianę nawierzchni jezdni wraz z warstwami pod nią zlokalizowanymi oraz poprawę odwodnienia z poziomu jezdni i izolacji.

Podpory, a także sam ustrój  mostu są w stanie niepokojącym. Występują uszkodzenia, takie jak zacieki, zawilgocenia, wykwity wapienne, korozja betonu i stali zbrojeniowej. Na spodzie płyty pomostu występują ubytki betonowej otuliny zbrojenia, korozja, zacieki i stalaktyty wapienne. Najintensywniejsze uszkodzenia zlokalizowane są w obrębie szczelin dylatacyjnych i w obrębie wspornika chodnikowego od strony Galerii Ostrowiec. Przyczyną uszkodzeń jest woda penetrująca przez nieszczelną izolację.

Ponadto, na obu chodnikach dla pieszych występują deformacje i ubytki nawierzchni bitumicznej oraz spękania. Na belkach gzymsowych występują z kolei ubytki betonu, korozja stali zbrojeniowej, zacieki oraz zanieczyszczenia. Na nawierzchni jezdni stwierdzono rysy, spękania i deformacje. Balustrada ma liczne uszkodzenia powłoki antykorozyjnej i deformacje szczeblinek. Brakuje prawidłowego odwodnienia obiektu, zarówno z powierzchni jezdni jak i poziomu izolacji.

mostzeromskiegomostek4mostek3mostek2mostek1mostekBez tytułu4Bez tytułu3Bez tytułu2Bez tytułu1Bez tytułu

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Most na Żeromskiego doczeka się wkrótce remontu (zdjęcia)

  • 06/06/2017 at 08:31
    Permalink

    Przy obecnym ,tak olbrzymim,natężeniu ruchu na ul. Żeromskiego,uzasadniona jest konieczność zbudowania kładki dla pieszych i rowerzystów tuż obok mostu na rzece,jak na Alei.O przeznaczeniu jednego z chodników,na ścieżkę rowerową chyba nie trzeba mówić,bo tylko kwestią czasu są kolizje aut z rowerzystami.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *