Remont figury Św. Floriana

Właśnie trwa renowacja figury Św. Floriana, stojącej naprzeciwko Urzędu Miasta na parkingu przy ulicy Głogowskiego.
Nadgryziony zębem czasu obiekt zyska nowy wygląd. Prowadzona renowacja zakłada między innymi czyszczenie pomnika z zacieków, mchów i porostów, usunięcie starych spoin, uzupełnienie ubytków, impregnację środkami hydrofobizującymi oraz przywrócenie wyrazistości nieczytelnym napisom.
Kamienna figura patrona strażaków, stojąca przy ulicy Głogowskiego, była niegdyś jedną z atrakcji turystycznych Ostrowca Świętokrzyskiego. Obiekt sztuki sakralnej został ufundowany w 1776 roku przez Franciszka i Reginę Szymańskich i ustawiony na placyku, na którym w XVIII wieku mieściła się miejska szopa na sprzęt strażacki. Jednakże stojąca obecnie w tym miejscu rzeźba to XX ? wieczna kopia, która w 1997 roku zastąpiła oryginał.
Rzeźbiarz Tadeusz Karasiński, który na zlecenie Urzędu Miasta Ostrowca restaurował figurę, w miejsce odnowionego obiektu umieścił wykonaną przez siebie piaskowcową kopię. Oryginał rzeźby został wówczas przeniesiony do nowo wybudowanego kościoła parafialnego Miłosierdzia Bożego przy ul. Polnej, gdzie znajduje się do dzisiaj.
– Konserwacja rzeźby podyktowana była niezadowalającym stanem technicznym i estetycznym. Powstałe w sposób naturalny liczne spękania i zacieki konserwowane były dotychczas przez pracowników Zakładu Usług Miejskich, jednak silnie postępująca degradacja pomnika wymagała przeprowadzenia gruntownego remontu ? poinformował prezydent miasta Jarosław Górczyński.
? Stojące na powietrzu kamienne rzeźby i pomniki narażone są najczęściej na zniszczenia związane z upływem czasu, warunkami atmosferycznymi, ale też bywają takie sytuacje, że są niszczone przez wandali. Kolejne 27 000 złotych przeznaczone zostanie już wkrótce na renowację pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim, dwóch kamiennych lwów przed głównym wejściem do budynku USC, sześciu figur kamiennych w ogrodzeniu oraz fontanny zlokalizowanej na placu centralnym przed głównym wejściem do budynku USC.
Konserwację figury Św. Floriana prowadzi wyłoniona w drodze zamówienia publicznego firma ?KOTART? Piotr Kot Kamieniarstwo Artystyczne i Budowlane z Ostrowca Świętokrzyskiego. Termin zakończenia prac  zaplanowano na 11 sierpnia.

figura

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *