„Zerwana” sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego

Dziś, przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego Jerzy Brożyna uznał, że demonstrujący na sali obrad wraz z kilkoma innymi mężczyznami Leszek Sułek, zakłóca przebieg sesji. Najpierw przerwał ją na kwadrans, a później zdecydował, że będzie kontynuowana jutro o godz. 16.
Sesja zapowiada się interesująco, gdyż porządek obrad przewiduje debatę nad stanem ochrony środowiska na terenie powiatu ostrowieckiego, a także wykorzystaniem energii odnawialnej w jednostkach podległych nie tylko samorządowi, ale i w gospodarstwach rolnych.
Zarząd Powiatu Ostrowieckiego przedłoży radnym informację z realizacji zadań oświatowych zarówno w roku szkolnym 2016/2017, jak i w roku szkolnym 2017/2018. Radni zapoznają się również z organizacją szkolnictwa zawodowego.
Istotne będzie przyjęcie nowelizującej uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego. Radni zdecydują więc o przekształceniach ostrowieckich szkół: Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 4, sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 1, sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 2, sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 21 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 21, Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 2 w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną Nr 2, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną.
Oprócz uchwał, dotyczących zmian w tegorocznym budżecie powiatu i w konsekwencji w wieloletniej prognozie finansowej, radni przyjmą ?Program współpracy powiatu ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2020? oraz zapoznają się z informacją związaną z bieżącą sytuacją w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *