W 2019 roku placówka gazownicza i pogotowie gazowe w Ostrowcu Świętokrzyskim

Radosław Słoniewski, dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Kielcach informuje, że w drugiej połowie 2019 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim rozpocznie działalność Placówka Gazownicza Polskiej Spółki Gazownictwa.
Przy ul. Kilińskiego wybudowana zostanie, za około 4 mln zł, siedziba placówki. Dyrektor podkreśla, że jej uruchomienie, a raczej przywrócenie naszemu miastu, to zasługa bardzo dobrej współpracy z naszym posłem Andrzejem Kryjem.
Placówka ostrowiecka będzie podlegać Gazowni w Starachowicach,  a jej utworzenie jest zgodne z założeniami Strategii PSG na lata 2016 -2022 oraz Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG w obszarze dystrybucji na lata 2017 -2022 ? mówi dyrektor. -Przyczyni się do zapewnienia większego bezpieczeństwa eksploatacji sieci. To także kolejny krok Oddziału Zakładu Gazowniczego w Kielcach, który intensywnie pracuje na rzecz gazyfikacji nowych gmin w województwie świętokrzyskim, zgazyfikowanym obecnie w 60 proc.
Przypomnijmy tylko, że Placówka Gazownicza w Ostrowcu Świętokrzyskim będzie kolejną reaktywowaną po uprzedniej likwidacji jednostką PSG. Działający wcześniej w Ostrowcu Rejon Dystrybucji Gazu, który obejmował zasięgiem działania Ostrowiec Świętokrzyski oraz ościenne gminy Kunów i Bodzechów, został zamknięty w 2013 r. Przywrócona Placówka Gazownicza ma obsługiwać cały obszar powiatu ostrowieckiego, w tym takie gminy zgazyfikowane, jak Ostrowiec Świętokrzyski, Ćmielów, Kunów i Bodzechów oraz gminy niezgazyfikowane, jak Waśniów i Bałtów.
Dyrektor Radosław Słoniewski mówi, że ostrowiecka Placówka Gazownicza eksploatować będzie ok. 560 km sieci gazowej średniego ciśnienia oraz ok. 8,8 tys. sztuk przyłączy. Dzięki jej utworzeniu mieszkańcy powiatu ostrowieckiego będą mogli na miejscu uzyskać informacje o ofercie Polskiej Spółki Gazownictwa. Zdecydowanie skróci się także czas interwencji Pogotowia Gazowego.
-Mieszkańcy powiatu ostrowieckiego będą mogli załatwiać swoje sprawy na miejscu, bez konieczności wyjeżdżania do Starachowic. Będą mogli np. dowiedzieć się, czy mogą się przyłączyć do sieci i w jakim terminie i ewentualnie złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia ? mówi dyrektor R. Słoniewski. W Ostrowcu uruchomione zostanie także pogotowie gazowe. To ważne, bo na terenie powiatu ostrowieckiego mamy dwa razy więcej interwencji, aniżeli na terenie powiatu starachowickiego.
Z tej informacji ucieszą się zapewne pracownicy, którzy dojeżdżają do gazowni w Starachowicach. Pracuje tam 22 osoby z terenu powiatu ostrowieckiego. Do pracy w ostrowieckim pogotowiu gazowym wróci początkowo 10 osób, którzy będą pracowali na dwie zmiany. Trzecią zmianę obsłużą pogotowia z Sandomierza i Kielc.
Poseł Andrzej Kryj podziękował Zarządowi Polskiej Spółki Gazownictwa za zgodę na reaktywację jednostki PSG w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jego zdaniem, to istotny krok spółki w kierunku rozwoju całego regionu, który wpisuje się w rządową politykę zrównoważonego rozwoju.
-Nasze miasto powoli zaczyna odzyskiwać likwidowane we wcześniejszych latach instytucje ? mówi poseł Andrzej Kryj. -Poprzedni rząd likwidował wszystko, co działało lokalnie, m.in. posterunki i komisariaty policji, placówki pocztowe, a także rejon dystrybucji gazu. Mieszkańcy nie byli z tego zadowoleni i prosili mnie o interwencję, podobnie jak pracownicy gazowni, którzy codziennie dojeżdżają do Starachowic, a potem i tak wracają do Ostrowca Świętokrzyskiego po to, by usuwać awarie. Było to niezrozumiałe, że drugi ośrodek w województwie, gdzie znajdują się poważni przemysłowi odbiorcy gazu, został pozbawiony takiej placówki, która miała wpływ nie tylko na komfort mieszkańców, ale także na bezpieczeństwo. Wszyscy pamiętamy sytuację, gdy kilkanaście miesięcy temu doszło na naszym terenie do groźnej awarii sieci, a pogotowie gazownicze, by interweniować, musiało pokonać aż 40 km?
Dyrektor R. Słoniewski poinformował także o modernizacji 57-kilometrowego gazociągu między Sandomierzem, a Ostrowcem, która rozpocznie się w tym roku i potrwa do 2022 r. Inwestycja pokryje rosnące zapotrzebowanie na gaz w tej części regionu oraz w sąsiadujących województwach, a także zwiększy przepustowość sieci i umożliwi podanie większej ilości paliwa gazowego na województwo mazowieckie i w kierunku Łodzi. Inwestycja będzie realizowana od Sandomierza poprzez Samborzec, Obrazów, Wilczyce, Ożarów, Wojciechowice, Ćmielów, Bodzechów do Ostrowca Świętokrzyskiego. Będzie kosztowała 155 mln zł, z których 80% środków spółka pozyskała z Unii Europejskiej. Projekty zakładają również budowę gazociągów Lubienia ? Parszów oraz Mójcza ? Kielce.
-W ciągu najbliższych 3 lat spółka przeznaczy w województwie świętokrzyskim 250 milionów złotych na prace rozwojowe i modernizacyjne ? mówi dyrektor, Radosław Słoniewski. -Polska Spółka Gazownictwa, jako największy narodowy operator dystrybucji gazu w Europie, od dwóch lat przechodzi głębokie zmiany strukturalne. Rocznie dystrybuuje 11,4 mld metrów sześciennych gazu. Zatrudnia 11,1 tys. pracowników. Prowadzi 17 zakładów gazowniczych i 172 gazownie. Obecnie realizowana jest strategia przebudowy systemu gazownictwa w Polsce w latach 2016 -2022, której inwestycje rozwojowe sięgną 6,1 mld zł, a inwestycje modernizacyjne 5,2 mld zł. Spółka chce porządkować system gazowniczy, rozwijać infrastrukturę dystrybucji gazu, wyrównywać różnice cywilizacyjne, a tym samym realizować politykę energetyczną kraju i pobudzać koniunkturę gospodarczą.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “W 2019 roku placówka gazownicza i pogotowie gazowe w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *