Browar w trakcie planowania

Pracowicie 2018 rok rozpoczął Zespół ds. Ostrowieckiego Browaru Kultury, który powołał prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Gorczyński. Do kierowanego przez Pawła Górniaka gremium należy m.in. podział powierzchni browaru, ustalenie zasad korzystania z powierzchni wspólnych, czy określenie potrzeb w zakresie wyposażenia w sprzęt i meble wszystkich instytucji.

Paweł Górniak, wicedyrektor MBP, przewodniczący zespołu ds. OBK: -W zespolę, któremu przewodzę, każdy z nas ma wizję reprezentowanej przez siebie instytucji i jeśli uda się ją zderzyć z rzeczywistością winien się narodzić atrakcyjny produkt, który dotrze ze swą ofertą nie tylko do mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, ale zdecydowanie szerzej.
Paweł Górniak, wicedyrektor MBP, przewodniczący zespołu ds. OBK: -W zespolę, któremu przewodzę, każdy z nas ma wizję reprezentowanej przez siebie instytucji i jeśli uda się ją zderzyć z rzeczywistością winien się narodzić atrakcyjny produkt, który dotrze ze swą ofertą nie tylko do mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, ale zdecydowanie szerzej.

– W skład zespołu wchodzą przedstawiciele trzech instytucji kultury, a wiec MCK, BWA i Miejskiej Biblioteki Publicznej ? wyjaśnia przewodniczący Paweł Górniak. Za sobą mamy już kilka spotkań, które zakończyły się tym, że udało się podzielić powierzchnie obiektu pomiędzy wszystkie instytucje. Co prawda sam projekt pewne rozwiązanie narzucał, ale naszym zadaniem było jego urealnienie.

Część od ulicy Siennieńskiej przypadnie MBP, BWA powróci do zajmowanych już wcześniej powierzchni plus otrzyma nowe, zaś MCK zadomowi się w pozostałej części obiekty, z tym od ulicy Wardyńskiego swą siedzibę znajdzie Galeria Fotografii MCK.

Zdaniem Pawła Górniaka w nowej bryle obiektu słowem kluczem będzie przenikanie się trzech instytucji.

– Będzie to szczególnie widoczne w części otwartej dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego- przyznaje. Chcemy, aby wnętrza wypełniły aktywności, które trafią do, jak najszerszego grona ostrowczan. Całość uzupełnią nieco odrębne części administracyjno- biurowe. Jednak najistotniejsze są te pomieszczenia, które będą niejako służyć do wspólnego wykorzystania. Jako, że reprezentuję bibliotekę uważam, że ciekawa i atrakcyjna dla mieszkańca winna okazać się czytelnia wyposażona w zupełnie nową antresolę, kącik malucha, czy wypożyczalnia zbiorów audiowizualnych. Nie należy zapominać o powstających, nowych pracowniach, które realizowane są z myślą o sekcjach MCK, czy wreszcie części wystawienniczej BWA, która wzbogaci się o dodatkową salę. Bardzo autonomiczna w nowej lokalizacji będzie Galeria Fotografii MCK.

Jak twierdzi Paweł Górniak Ostrowiecki Browar Kultury ma być tym obiektem, z którego wszyscy mieszkańcy będą dumni, dlatego ważne będzie dopracowanie go w najdrobniejszych szczegółach.

– Cześć wyposażenia zakłada już projekt RPO WŚ, który zabezpiecza pewne środki, jednak jako zespół zajmiemy się teraz szacowaniem tego, czego będzie nam brakować przeprowadzając się w nowe miejsce, aby stworzyć miejsce na miarę XXI wieku- przyznaje Paweł Górniak.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *