Wybory do rady nadzorczej Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

W tym tygodniu rozpoczyna się seria zebrań członków Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Spółdzielcy uzupełnią skład rady nadzorczej.
Wybiorą do niej dwie osoby spośród kandydatów zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli Członków OSM w ubiegłym roku.
Walne zebranie członków ostrowieckiej spółdzielni zaplanowano w Osiedlowym Domu Kultury w trzech turach. 6,7 i 8 czerwca b.r. Pierwszego dnia obradować będą mieszkańcy osiedli Sienkiewiczowskie i Spółdzielcze (dawne XXV-lecia), następnie spółdzielcy z osiedla Słoneczne, a na końcu z Pułanek. Oprócz sprawozdania zarządu i rady nadzorczej z działalności w 2017 roku, uczestnicy zebrania zatwierdzą podział nadwyżki bilansowej w 2017 roku i udzielą absolutorium członkom zarządu spółdzielni.
W programie przewidziano też dyskusję i wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przypomnijmy, że przed rokiem trzy kandydatki do rady uzyskały na Walnym Zebraniu Członków OSM identyczną liczbę głosów. Zgodnie ze statutem spółdzielni, kolejne wybory mogą odbyć się dopiero za rok. Tak więc o dwa nieobsadzone miejsca w radzie nadzorczej ubiegają się: Beata Brodnicka, Wanda Dziadowicz i Anna Pietruszka. Skoro spółdzielców czekają wybory, to i zapewne emocje. Warto w tym miejscu podkreślić, że sąsiednia Spółdzielnia Mieszkaniowa ?Krzemionki? poinformowała, że po raz pierwszy wprowadza na tegorocznym ?Walnym? elektroniczne liczenie głosów. Każdy uczestnik zebrania otrzyma kartę magnetyczną, a na terenie domu kultury Malwa, gdzie odbędzie się zebranie, zainstalowanych zostanie dziesięć terminali, w których będzie można oddać głos. Nowy system ułatwi, usprawni i skróci głosowanie.
Mieszkańcy ostrowieckich osiedli spółdzielczych powinni zapoznać się ze zmianami, jakie niedawno zaszły w prawie spółdzielczym. Z mocy prawa, status członka uzyskali także małżonkowie posiadaczy spółdzielczych lokatorskich i własnościowych mieszkań (jeśli prawo do mieszkania przysługuje im wspólnie) a także osoby, które nabyły mieszkania znajdujące się w zasobach spółdzielni. Tylko Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa uzyskała około tysiąca nowych członków z prawem do głosowania.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *