Tylko u nas! SM ?Hutnik? dziewięć lat w układzie

Dziewięć najbliższych lat to dla spółdzielców ?Hutnika? będzie życie w układzie.
W dniu 6 czerwca 2018 r. Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kielcach zatwierdziła układ SM ?Hutnik? z Wierzycielami Huty Ostrowiec SA w upadłości.
Przypominam, że dług SM ?Hutnik? wobec Syndyka masy upadłości Huty Ostrowiec SA wynosił do niedawna 14.671.039,28 zł wraz z odsetkami. Powstał z chwilą, gdy hutnicze zasoby mieszkaniowe zostały nabyte przez Własnościową Spółdzielnią Mieszkaniową ?Hutnik? za ok. 18 mln zł. Nastąpiło to w formie aktów notarialnych w połowie lat 90. XX wieku.
Sędzia Komisarz wyznaczyła termin Zgromadzenia Wierzycieli na dzień 6 czerwca 2018 r.  Tego dnia w Sądzie Rejonowym w Kielcach, na Zgromadzeniu Wierzycieli obecne były wszystkie, najważniejsze osoby, związane z obowiązkiem spłaty zadłużenia SM ?Hutnik? wobec Syndyka Maszy Upadłości Huty Ostrowiec SA , powstałego po zakupie przez WSM :Hutnik? zasobów mieszkaniowych od Huty Mam tu na myśli m.in. syndyka Mariusza Kwiatkowskiego, p.o, prezesa SM ?Hutnik? Marka Zborowskiego oraz zarządcę Grzegorza Tutaja.
W przygotowanych propozycjach układowych, podzielono wierzycieli na 6 grup, dla których ustalono odrębne warunki spłaty.
Sędzia Komisarz stwierdziła ważność Zgromadzenia Wierzycieli. Na 92 uprawnionych 87 udało się powiadomić o terminie i miejscu Zgromadzenia Wierzycieli oraz o propozycjach układowych. Wierzycielkom został udzielony instruktaż w przedmiocie głosowania. Co ważne, istniała również możliwość oddania głosu na piśmie.
Najważniejszy wierzyciel ? Syndyk Huty Ostrowiec SA w upadłości, którego wierzytelność wynosi nieco ponad 10 mln złotych, oddał głos za układem osobiście w sądzie. Za układem opowiedziały się także spółki miejskie ? MEC (ponad 4 mln zł), MWiK (niespełna dwa miliony zł) oraz Prezydent Miasta. Za układem były także mniejsi Wierzyciele, jak Remondis czy Urząd Skarbowy. Zdarzyły się głosy nieważne, niektórzy nie oddali głosu lub głosowali nieuprawnieni.
Po zakończeniu głosowania Sędzia komisarz ogłosiła, że układ został zawarty. Będzie obowiązywał przez okres 9 lat.
W dniu 29 czerwca 2018 r. zbierze się Sąd Rejonowy w Kielcach, który formalnie zatwierdzi układ restrukturyzacyjny.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Tylko u nas! SM ?Hutnik? dziewięć lat w układzie

  • 7 czerwca 2018 at 09:39
    Permalink

    Czekam na więcej szczegółów. Kwoty, czas spłaty, warunki umorzenia reszty długu itd.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *