Były budynek ośrodka wychowawczego darowany wojsku

W miniony piątek został podpisany przez Zarząd Powiatu Ostrowieckiego akt notarialny, na mocy którego dokonana została darowizna nieruchomości powiatowej przy ulicy Antoniego Hedy ps. ?Szary”, o łącznej powierzchni ponad 1,6 ha i wartości około 2 mln zł, na rzecz Skarbu Państwa.

Powiat Ostrowiecki przed notariuszem reprezentowali członkowie zarządu ? wicestarosta Eligiusz Mich i Piotr Kopański, zaś Skarb Państwa starosta ostrowiecki.

Teraz nastąpi drogą administracyjną przekazanie nieruchomości w trwały zarząd na rzecz Rejonowego Zarządu Infrastruktury, który w imieniu Ministerstwa Obrony Narodowej będzie zarządzał nieruchomością, a co z kolei pozwoli na utworzenie w naszym mieście batalionu wchodzącego w skład 10 Świętokrzyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.

Na razie trudno jednak określić termin uformowania się jednostki na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Pewne natomiast jest, że po nabyciu nieruchomości przez Skarb Państwa będą mogły zostać rozpoczęte dalsze procedury związane z pracami remontowymi i inwestycyjnymi w jej obrębie.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *