Słowo, które stało się Ciałem i pokarmem dla nas

W nadchodzące święta Bożego Narodzenia staniemy wszyscy wobec tajemnicy Bożej miłości do człowieka.
Objawiła się ona 2000 lat temu w Betlejem, w noc Narodzenia naszego Pana. Jej pierwszymi świadkami byli pasterze, którzy trzymali ?straż nocną nad swoją trzodą?. To im anioł zwiastował radość wielką: ?Dziś w mieście Dawida narodził się nam zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan?. Z pośpiechem udali się do Betlejem ?i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie?.
Stanęli wobec wydarzenia o ponadczasowym wymiarze. ?Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne?. Ci zwyczajni, prości ludzie otworzyli swoje serca, przyjęli ten fakt w duchu wiary, wrócili do swoich zajęć. W duchu wiary będziemy także my przeżywać ten święty, radosny czas Świąt Bożego Narodzenia. Będziemy wraz z Maryją, św. Józefem, pasterzami, adorować żłóbek Dzieciątka, które Matka – bo uboga była – otuliła rąbkiem zdjętym z głowy.
Jezus przychodzi do nas w Duchu Świętym. Przeżywaliśmy obecny rok pod hasłem: ?Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym?. Dzięki Niemu cud Bożego Narodzenia powtarza się każdego dnia w Eucharystii. Dlatego tam szukajmy Słowa, które stało się Ciałem i pokarmem dla nas. U Bożego żłóbka warto ożywić myśli o Ojczyźnie, której 100-lecie odzyskania niepodległości przeżywaliśmy w tym roku. Dzieciątko Jezus uczy nas miłości w rodzinie, a więc także we wspólnocie narodu. To przecież z misterium Bożego Narodzenia wyrasta i krzewi się piękno świątecznej polskiej tradycji: wigilijna wieczerza, kolędy i pastorałki, które budują naszą tożsamość, które czynią nas Polakami.

Karmelici bosi z Czernej

Drodzy Bracia i Siostry!
Wam wszystkim na ten czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2019 r. składam wraz z całą wspólnotą ojców i braci z Czernej najlepsze życzenia. Niech Nowo Narodzony Zbawiciel napełni radością Was samych i Wasze rodziny, a Matka Boża Skaplerzna otacza Was swoją opieką przez wszystkie dni waszego życia. W imieniu wspólnoty karmelitów bosych w Czernej.

O. Leszek Stańczewski OCD, przeor klasztoru

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *