Trup za trupem wypada ze szpitalnej szafy

W miniony czwartek wicestarosta ostrowiecki Andrzej Jabłoński, naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim Mariusz Łata i p.o. dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej Aldona Jarosińska spotkali się z ordynatorami szpitalnych oddziałów. Usłyszeli, że w związku ze złą sytuacją ekonomiczną lecznicy oraz odmową przez Narodowy Fundusz Zdrowia tzw. cząstkowego fakturowania dyrekcja szpitala postanowiła, że wynagrodzenia wszystkich pracowników szpitala za styczeń będą wypłacone w dwóch ratach w lutym. Czy taka sytuacja będzie też w marcu, czy też w kwietniu trudno na razie wyrokować.
-Jeśli mam do wyboru wypłatę pensji w ratach lub zablokowanie dostawy leku, to wiadomo, jaką mogę, jako dyrektor, podjąć decyzję i jak dzielić te pieniądze – mówi Aldona Jarosińska.
Dyrektor Aldona Jarosińska poinformowała, że po okresie pracy dyrektora Rafała Lipca główne jej działania skupiają się obecnie na zaspokojeniu finansowym wierzycieli, które oddalają widmo zajęcia konta szpitala przez komorników. Czyni to po to, by po prostu szpital nie stanął? Trwa także wnikliwa analiza generowania kosztów, która pozwoli na wprowadzenie pożądanych zmian i położenie kresu rozgardiaszowi finansowemu, bo nie inaczej można nazwać podwojenie straty finansowej w ciągu tylko jednego roku. Teraz musi liczyć każdą złotówkę.
-Z ordynatorami omawialiśmy sprawy, związane z sytuacją ekonomiczną szpitala ? mówi wicestarosta. -Raz jeszcze okazało się, że nie tylko wiedza z zakresu zarządzania, ale i sposób komunikowania się byłego dyrektora z kierownikami oddziałów pozostawiał wiele do życzenia. Podczas spotkania zaprezentowane zostało stanowisko powiatu w kwestii koncepcji zarządzania szpitala. Stale jego funkcjonowaniem i bieżącą współpracą w zakresie zarządzania, aż do poprawy sytuacji finansowej, interesowała się będzie po powrocie ze zwolnienia lekarskiego pani starosta, Marzena Dębniak.
Aldona Jarosińska raz jeszcze powtórzyła, że nie wyobraża sobie procesu sanacji finansów szpitala bez udziału w nim ordynatorów.
?Nie mogę zrozumieć, dlaczego kierowników oddziałów nie informowało się np. o planowanych przychodach na miesiąc, co pomogłoby chociażby bilansować budżet i nie generować kosztów. Ordynatorzy nie byli też informowani nawet o tym, że zatrudniono na ich oddziale nowego pracownika – podkreśla. ?Teraz zapoznali się z rodzajami kosztów i zobowiązaniami szpitala. Umówiliśmy się na kolejne spotkania, dotyczące wskaźników płac i rentowności procedur medycznych, z których wiele jest niedoszacowanych. Wspólnie będziemy pracować nad optymalizacją kosztów.
Okazuje się, że ? jak to ujmuje dyrektor Aldona Jarosińska – każdego dnia ze szpitalnej szafy wypada jakiś trup, czy to z zakresu działań menedżerskich, kierowniczych, czy medycznych. Trudno np. wyobrazić sobie, dlaczego nie zostało przez cztery lata wykonane zarządzenie Sanepidu wydzielenia izolatek po przeprowadzonym w 2015 roku remoncie oddziału pulmonologii. Za dużo było w szpitalu niedopowiedzeń, wręcz psychozy, bo ordynatorzy prowadzili oddziały bez wiedzy o posiadanym budżecie i wycenach procedur medycznych. To niedopuszczalne. Było rządzenie, a nie zarządzanie.
W opinii wicestarosty Andrzeja Jabłońskiego ordynatorzy powinni mieć pełną wiedzę, związaną z kontraktowaniem usług medycznych, które pozwolą na bieżące liczenie przychodów i wydatków poszczególnych oddziałów szpitala. Optymalny poziom kosztów osobowych w szpitalu powinien wynosić 45 %, a wynosi obecnie ponad 76 %. Nadmierne koszty osobowe powodują więc blokowanie możliwości regulowania zobowiązań. Dlatego ordynatorzy powinni zoptymalizować na swych oddziałach stan zatrudnienia, zarówno do możliwości, jak i potrzeb pacjentów. Zdaniem wicestarosty, powinni mieć również wpływ na obsadę lekarską kierowanych przez siebie oddziałów.
Jeśli chodzi o poszczególne oddziały, to największą stratę, podobnie jak w ościennych szpitalach, zanotowała ginekologia. W marcu ma być gotowy plan naprawczy dla szpitala. Do tego czasu pani dyrektor ogląda na swym biurku i kontroluje zasadność każdego zamówienia spływającego z poszczególnych oddziałów. W niedalekiej przyszłości odbywać się to będzie przez system informatyczny.
Dyrektor Aldona Jarosińska raz jeszcze poinformowała, że za 11 miesięcy ubiegłego roku strata finansowa placówki wyniosła 14,88 mln zł i w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku wzrosła o 100 procent. Na wysokość straty nie będą miały wpływu tzw. nadwykonania z zakresu usług medycznych. Szpital najwięcej zobowiązań finansowych wymagalnych, które wynoszą 16,5 mln zł, ma z tytułu dostaw i usług Ogółem, narastające od lat zadłużenie szpitala, sięga już 50 mln zł.

Print Friendly, PDF & Email

3 thoughts on “Trup za trupem wypada ze szpitalnej szafy

 • 11 lutego 2019 at 07:58
  Permalink

  A winowajcy tej katastrofy jak to u nas bywa,spokojnie sobie odeszli biorąc na pożegnanie pobory za nieświadczenie pracy.Faktycznie,”dobra zmiana” i „stawianie na nogi” publicznej służby zdrowia.
  Czy lokalnych parlamentarzystów to nie przeraża ,że cichutko czekają na to co będzie dalej ? Może wreszcie choć raz ktoś zostanie rozliczony za wyrządzone szkody…

  Reply
 • 11 lutego 2019 at 16:48
  Permalink

  Koszty osobowe? Dlaczego otwarcie nikt nie napisze, że są lekarze którzy tylko dyżurując biorą na rękę po 50 tyś ( pięćdziesiąt tysięcy) na miesiąc…
  Dla porównania pielęgniarka ze specjalizacją 1750 zł… Pisząc o kosztach osobowych – mówmy to wyraźnie skąd się biorą…

  Reply
 • 18 lutego 2019 at 15:48
  Permalink

  Już poprzedni w-ce starosta, jeszcze w kadencji 2010-2014, robił analizę sytuacji w ostrowieckim szpitalu ( pewnie wyniki prac tego zespołu są w archiwach) więc o wnioski jego należy zapytać – współrządził przecież jeszcze w latach 2014-2018 i co? błędnie opracowana strategia? czy może sam jej nie realizował?! a to znaczyłoby że z pełną świadomością poprzedni zarząd powiatu doprowadził, bojąc się podejmowania decyzji, do straty bardzo dużej wielkości i powinien za to odpowiedzieć!!!

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *