Zaufajcie Bożemu Miłosierdziu

Ponad 400 młodych ludzi z całej Polski uczestniczyło w Ogólnopolskim Sercańskim Czuwaniu Młodzieży, które rozpoczęło się w noc wigilii uroczystości Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego na os. Ogrody w sobotni wieczór przybyła młodzież z parafii prowadzonych przez Księży Sercanów m.in. z Lublina, Krakowa, Sosnowca i Pliszczyny, gdzie zrodziła się idea ogólnopolskiego czuwania. Dwa razy w roku, wiosną i jesienią, młodzież z parafii prowadzonych przez Księży Sercanów odbywa czuwania w różnych miastach. Nie przypadkowo uroczystość rozpoczęła się w ostrowieckim sanktuarium, gdzie znajdują się relikwie św. Faustyny Kowalskiej, św.
Jana Pawła II i bł. ks. Michała Sopoćko. Młodych ludzi powitali proboszcz parafii ks. Andrzej Barski oraz proboszcz parafii w Denkowie ks. Adam Gucwa SCJ. W uroczystości wzięli udział: ks. bp. Krzysztof Nitkiewicz, Prowincjał Polskiej Prowincji Sercanów, ks. Wiesław Święch SCJ, Księża Sercanie, opiekunowie grup oraz kapłani ostrowieckiego dekanatu z ks. dziekanem Janem Sarwą i siostry zakonne. Konferencję o Bożym Miłosierdziu wygłosił ks. Dariusz Lewczak SCJ.
-Pan Bóg pozostawił człowiekowi pełną wolność i to od nas zależy, na ile oddamy serca Bożej miłości. Jedyne co ogranicza Pana Boga, to właśnie ludzka wolność. Odkrycie i doświadczenie Boga Miłosiernego mobilizuje do tego, aby samemu stać się miłosiernym ?mówił ks. D. Lewczak.
Biskup Diecezji ks. Krzysztof Nitkiewicz zaznaczył, że ufność w Miłosierdzie Boże powinna być połączona z uznaniem własnych słabości i dążeniem do zerwania z grzechem.
-Można nie widzieć potrzeby Bożego Miłosierdzia, kiedy czujemy się bez żadnej skazy czy też wyjątkowo mocni. Można również pogrążyć się w takiej desperacji, że zwątpimy w skuteczność jakiejkolwiek pomocy. To są dwa wielkie kłamstwa, którym nigdy nie możemy ulec. Owszem, mamy słabości, lecz Bóg jest większy od jakiegokolwiek grzechu. Uwierzmy w to, zaufajmy Jezusowi i głośmy Boże Miłosierdzie wszystkim ludziom ?mówił ks. bp K. Nitkiewicz.
Spotkaniu towarzyszyły refleksje, śpiew oraz serdeczna atmosfera wzajemnej życzliwości. Młodzi ludzie nie kryli zadowolenia z dzielenia się wzajemną obecnością. Przybyli na czuwanie, przynosząc w sercach osobiste intencje, prośby i podziękowania. Po pasterskim błogosławieństwie, ruszyli procesją ulicami miasta, z relikwiami Apostołów Bożego Miłosierdzia, do parafi i św. Stanisława w Denkowie, gdzie odbyła się druga część uroczystości. Nad ich bezpieczeństwem czuwali harcerze, strażnicy
miejscy i funkcjonariusze policji. W czasie przemarszu młodzież śpiewała Koronkę do Miłosierdzia Bożego i wysłuchała tematycznych rozważań. W denkowskiej świątyni odbyła się Adoracja Najświętszego Sakramentu. Zwieńczeniem czuwania była Msza św. pod przewodnictwem ks. W. Święcha SCJ. Młodzi ludzie umocnieni wiarą, nadzieją i Bożą miłością, wyjechali z Ostrowca Św. tuż po północy.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *