Kolejne miliony dla Ostrowca Świętokrzyskiego

Miniony tydzień obfitował w bardzo dobre wieści dla naszego miasta.
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski odebrała dofinansowanie do kolejnego etapu ulicy Rzeczki, na którą ponad 3 mln złotych pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych. Na tym nie koniec, bowiem na terenie miasta powstanie aż pięć Otwartych Stref Aktywności wsparte środkami Ministerstwa Sportu.
Przedłużenie Rzeczek z promesą
Prawie 46 milionów złotych trafi do świętokrzyskich powiatów i gmin w ramach I etapu Funduszu Dróg Samorządowych. Symboliczne promesy wręczyła samorządowcom w minionym tygodniu wojewoda Agata Wojtyszek.
Rządowe wsparcie otrzymają 44 samorządy ? 11 powiatów i 33 gminy. Dotacja dotyczy drogow ych zadań gminnych i powiatowych, na które nabór został przeprowadzony w 2018 r. Łączna długość dróg, które zostaną zbudowane, przebudowane bądź wyremontowane w ramach dotacji, wynosi 64,33 km, w tym 37,62 km dróg powiatowych i 26,72 km dróg gminnych. W tym gronie znalazła się Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, która otrzymała ponad 3 – milionowe dofinansowanie. Zbiegło się to z rozstrzygnięciem przetargu, którego przedmiotem zamówienia były m.in. wszelkie roboty budowlane i montażowe związane z budową drogi gminnej na przedłużeniu ul. Rzeczki, na odcinku od ul. Siennieńskiej do ul. Milewskiego wraz ze ścieżką rowerową na tym odcinku.
Będą OSY
Jak podało Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłaszając wyniki tegorocznego naboru Programu OSA (Otwarte Strefy Aktywności) – edycja 2019, w całej Polsce zostanie dofinansowanych 1.420 obiektów. Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku dla całych rodzin. W ich skład wchodzą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni. Mają one sprzyjać integracji społecznej i są skierowane do różnych grup wiekowych.
W ramach Programu wsparciem zostały objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo -rekreacyjnej w dwóch wariantach realizacyjnych. Te ostrowieckie powstaną w tzw. wersji rozszerzonej, na które składają się siłownia plenerowa, strefa relaksu oraz sprawnościowy plac zabaw wraz z ogrodzeniem.
I tak OSY w Ostrowcu Świętokrzyskim powstaną w Parku Miejskim, Parku Fabrycznym, na Gutwinie, przy PSP Nr 1 oraz przy ulicy Sikorskiego. W gronie benefi cjentów programu znalazła się też Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, która też wzniesie obiekt na swoich terenach.

Print Friendly, PDF & Email