Ambitne plany szpitalnej endoskopii

Pracownia edoskopii ostrowieckiego szpitala wzbogaciła się o najnowszą diatermię elektryczną firmy ERBE.
Jak mówi kierownik Pracowni Endoskopii lek. Piotr Wójcik, jest to sprzęt z najwyższej półki, który będzie służył pacjentom naszego szpitala w przypadku konieczności wykonywania zabiegów polipektomii czy tamowania krwawień z przewodu pokarmowego.
-Sprzęt został zakupiony dzięki staraniom dyrekcji szpitala oraz nieocenionej pomocy ze strony Starostwa Powiatowego ze starostą, Marzeną Dębniak na czele. Sprzęt ten pozwoli w sposób bezpieczny przeprowadzać zarówno zabiegi polipektomii klasycznej, jak i ESD, wyposażony jest też w urządzenie pozwalające na wykonanie hemostazy w przypadku stwierdzenia krwawiących zmian w przewodzie pokarmowym, zarówno za pomocą sondy argonowej jak i sondy cieplnej, służył będzie również przy wykonywaniu zabiegów ECPW. Oprócz samego urządzenia, pracownia została również w ostatnim czasie doposażona w dużą ilość akcesoriów endoskopowych, pozwalających w bezpieczny sposób wykonywać badania i zabiegi endoskopowe ? dodaje P.Wójcik.
Pomimo trudnej sytuacji finansowej szpitala, wychodząc naprzeciw ogromnemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi wśród lokalnej społeczności, kierownictwo oddziału inwestuje w rozwój szpitalnej endoskopii i nie ukrywa, że plany są bardzo ambitne.
-W ostatnim czasie rozszerzyliśmy program ambulatoryjnych badań endoskopowych o możliwość wykonania kolonoskopii bez konieczności hospitalizacji, zwiększyliśmy liczbę wykonywanych ambulatoryjnych badań z zakresu gastroskopii ?mówi P. Wójcik. Wprowadziliśmy i z powodzeniem wykonujemy zabiegi ECPW, czyli minimalne inwazyjne zabiegi endoskopowe na drogach żółciowych i trzustkowych, pozwalające w przypadku żółtaczki mechanicznej uniknąć ciężkich operacji i skracające czas powrotu pacjenta do zdrowia. Co ważne, jako jeden z dwóch szpitali w województwie dysponujemy możliwością wykonywania całodobowej endoskopii interwencyjnej w przypadku nagłych krwawień czy konieczności usunięcia ciał obcych. Planujemy znacząco zwiększyć liczbę wykonywanych badań i zabiegów endoskopowych, w tym szczególnie wspomnianych wyżej ECPW. To jednak nie koniec. W planach jest zwiększenie liczby stanowisk endoskopowych z obecnych trzech, do przynajmniej czterech, co będzie wiązało się z koniecznością gruntownego remontu i systematycznego doposażenia pracowni.
– Chcemy też, by badania i zabiegi endoskopowe wykonywała większa liczba lekarzy. Prowadzimy już w tej sprawie zaawansowane rozmowy z kilkoma kolegami z różnych ośrodków, ale chcemy też szkolić naszych lekarzy, by w przyszłości zbudować prężenie działający zespół endoskopowy. Świadomi ciężkiej sytuacji finansowej szpitala liczymy na dalszą pomoc i wzorową współpracę pracowni z dyrekcją i starostwem, gdyż potrzeby wciąż są ogromne, a endoskopia jako dziedzina małoinwazyjna jest przyszłością medycy i szansą na rozwój szpitala. Nadrabiamy wieloletnie zaległości, musimy i uważam że jesteśmy w stanie szybko dogonić najlepsze endoskopowe ośrodki w województwie i kraju -wyjaśnia P. Wójcik
To jedna z niewielu pozytywnych informacji, które ostatnio dobiegają z ostrowieckiej lecznicy. Miejmy nadzieję, że uda się pokonać trudności, z jakimi boryka się szpital i wyjść z impasu, by realizować ambitne plany. Bo przecież zdrowie dla każdego z nas jest rzeczą najważniejszą.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.