Na cmentarzach kwesta patriotyczna z pamięcią o księdzu Janie Trojnarze i Tomasz Wójciku ps. Tarzan

Podczas uroczystości Święta Wszystkich Świętych członkowie Stowarzyszenia ?Ostrowieccy Patrioci? na ostrowieckich nekropoliach poprowadzą zbiórkę pieniędzy na cele patriotyczne.W tym roku zbierają na wykonanie kostki wokół pomnika księdza Jana Trojnara, zamordowanego przez UB. W zeszłym roku kwestowali, aby postawić nowy pomnik księdzu Trojnarowi. I postawili.


Kolejnym celem, na który zbierają fundusze jest postawienie tablicy informacyjnej, opisująca wydarzenia z sierpnia 1943, które miały miejsce na trasie Ostrowiec Św. ? Ożarów. Mowa o akcji, jaką przeprowadził oddział wachmistrza Tomasza Wójcika, w trakcje której zginął niemiecki generał Kurt Renner wraz ze swoimi żołnierzami.
-Ks. Jan Trojnar, jako proboszcz, w budynku parafii w Pętkowicach został on 14 marca 1946 roku bestialsko zamordowany. Mordercami byli, według świadków, umundurowani funkcjonariusze UB. Ksiądz Trojnar został zamordowany, gdyż nie godził się na rządy komunistycznej władzy ? podkreśla prezes ?Ostrowieckich Patriotów?, Michał Ślusarz, który przedkłada nam zeznania świadków. Brzmią one w następujący sposób:
?(?) Uprzejmie komunikuję, iż dnia 14 marca 1946 r., między godziną 18.00 a 20.00 został zamordowany ks. Jan Trojnar w Pętkowicach przez czterech uzbrojonych złoczyńców w mundurach wojskowych. Ok. godziny 18.00, gdy proboszcz ks. Trojnar miał 3 parafian i pisał z nimi umowę, weszło czterech uzbrojonych do mieszkania. Dwóch z karabinami, a dwóch z rewolwerami. Odwołali księdza do kuchni i zażądali 20 tysięcy złotych. A gdy ten nie mógł im tego dać, lecz dał co posiadał. Usunęli tych trzech interesantów do drugiego pokoju. Kazali im się położyć na podłodze, przykryli różnymi nakryciami i kazali leżeć (?), pytali się księdza, do jakiej partii należy i jednocześnie zaczęli bić księdza. (?) zbitego księdza krzesełkami i zakrwawionego wyprowadzili do zabudowań gospodarczych, gdzie miał widocznie część pieniędzy. A później znów bili i kazali się myć z krwi i owijać głowę ręcznikiem. Słychać było często słowa księdza: ?nigdy? (?) Zbitego i prawdopodobnie omdlałego księdza na podłodze zastrzelono 2 strzałami w tył głowy. Jeden strzał z karabinu rosyjskiego, drugi z rewolweru. Zwłoki z wyrwanym mózgiem i rozbitą czaszką leżą na podłodze, bo milicja nie kazała ruszać do przyjazdu komisji. (?) Do wczoraj 17 marca wieczorem nie było jeszcze komisji i zwłoki leżą. Terminu pogrzebu ks. Dziekan nie określił (?)?
Grzegorz Sado, ostrowiecki historyk, o księdzu Janie Trojnarze pisze, jako o zwyczajnym księdzu. Urodził się w 1907 roku we wsi Smolarzyny na Rzeszowszczyźnie. Trojnarowie zajmowali się uprawą roli w swym małym, kilkuhektarowym gospodarstwie. Warunki, w których wychowywał się przyszły kapłan, były bardzo ciężkie. Gospodarstwo rodziców nie przynosiło odpowiednich dochodów, a ponadto bardzo często wylewał San, powodując zniszczenia. W drugiej połowie lat dwudziestych ubiegłego wieku Jan Trojnar wyemigrował na teren województwa kieleckiego. We wrześniu 1928 r. rozpoczął naukę w męskim gimnazjum kurii diecezjalnej w Sandomierzu. W maju 1930 r. ? już jako alumn Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu ? zdał z wynikiem pozytywnym egzamin dojrzałości. Na podstawie ocen widniejących na jego świadectwie maturalnym można stwierdzić, iż był uczniem dość solidnym. Do zainteresowań młodego kleryka należały przedmioty humanistyczne, takie jak: historia, język polski oraz łacina.
Jak podkreśla Grzegorz Sado, 2 czerwca 1935 r. w katedrze sandomierskiej Jan Trojnar przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Pawła Kubickiego. W latach 1935-1945 zajmował takie stanowiska kościelne, jak: wikariusz parafii Brzóza (1935-1936), wikariusz parafii Wysokie (1936 -1937), wikariusz parafii Pawłowice (1937-1938), wikariusz parafii Gowarczów (1939 -1940), wikariusz parafii Momina (1941-1943), wikariusz parafii Waśniów (1942 -1945).
-14 sierpnia 1945 r. ks. Trojnar został oddelegowany przez biskupa sandomierskiego Jana Kantego Lorka na swe pierwsze, a zarazem ostatnie probostwo w Pętkowicach ? pisze Grzegorz Sado. -Biskup Lorek zlecił ks. Trojnarowi bardzo ciężkie zadanie. W miejscowości Okół sąsiadującej z Pętkowicami funkcjonowała wówczas parafia polskokatolicka. Była ona wspierana przez powiatowe i lokalne władze komunistyczne. Bezpieka celowo podsycała animozje i nieporozumienia między wyznawcami obu Kościołów. Ponadto Pętkowice oraz okoliczne miejscowości w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej były silnie skomunizowane. Wielu mieszkańców pracowało w wojewódzkich i powiatowych Urzędach Bezpieczeństwa oraz było funkcjonariuszami milicji lub ORMO. Biskup sandomierski w jednym z listów do ks. Trojnara wskazywał, iż wierni z podległej mu parafii wymagają szczególnej troski i opieki.
Pogrzeb ks. Trojnara odbył się 21 marca 1946 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na nagrobku księdza Trojnara rodowe duchownego jest zapisane w formie ?Troinar?.
-Ciała księdza Trojnara nie złożono na cmentarzu w Pętkowicach, ale w Ostrowcu Świętokrzyskim ? mówi Michał Ślusarz. -Władze komunistyczne zagroziły, że jeżeli kapłan spocznie w Pętkowicach, jego grób zostanie wysadzony. W 1947 roku Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Kielcach umorzyła postępowanie przeciwko osobom podejrzanym o zabójstwo ks. Jana Trojnara. Jego oprawcy nigdy nie odpowiedzieli za ten bestialski i niczym nieusprawiedliwiony mord. O osobie ks. Jana Trojnara zapomniano na ponad pół wieku. Jedynie jego rodzina, przyjaciele i najwierniejsi parafianie pielęgnowali pamięć o nim.

Tomasz Wójcik ps. ?Tarzan? jest bohaterem Ziemi Świętokrzyskiej, postacią niedocenioną przez polską historię. Tym filmowym obrazem chcieliśmy odkryć tę zapomnianą kartę historii ? mówi prezes Stowarzyszenia Ostrowieccy Patrioci, Michał Ślusarz.
-Urodził się w 1908 r. w Zawichoście nad Wisłą. Służbę wojskową odbywał w 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Suwałkach. Przyjął partyzancki pseudonim ?Tarzan? od imienia swojego ulubionego konia. Od początku wojny działał w partyzantce, w latach 1939 -1943 był dowódcą Placówki ZWZ-AK w Zawichoście. Następnie wstąpił do utworzonych Narodowych Sił Zbrojnych. W wyniku umowy por. cc. Jana Piwnika ?Ponurego? i rtm. cc. Leonarda Zub -Zdanowicza ?Zęba? z NSZ oddział ?Tarzana? 8 września 1943 r. podporządkował się i wszedł w skład Zgrupowań Partyzanckich AK ?Ponury?.
Najsłynniejszą akcją oddziału ?Tarzana? było zlikwidowanie ośmiu oficerów i żołnierzy Wermachtu, w tym gen. por. Kurta Rennera. Miało to miejsce 26 sierpnia 1943 r. Dzień wcześniej, w drodze na Wykus, na trasie Ożarów ? Ćmielów, ?Tarzan? otrzymał informację, że w ich pobliże dociera niemiecki konwój wiozący do więzienia w Ostrowcu Świętokrzyskim 14 Polaków aresztowanych przez gestapo w Ożarowie. ?Tarzan? postanowił zorganizować zasadzkę i odbić uwięzionych rodaków. Jednak Niemcy zmienili plany i transport został skierowany inną drogą. Partyzanci szykowali się już do wymarszu, gdy usłyszeli nadjeżdżające samochody. Jeden z partyzantów, ?Urwis? przebrany za żandarma zatrzymał samochody, ale Niemcy otworzyli ogień. ?Tarzan? przeskoczył przez szosę, a od jego serii w końcu generał zginął. Łupem partyzantów padła broń i ważne dokumenty.
-8 września 1943 r. ?Tarzan? zameldował się ?Ponuremu? na Wykusie wraz ze swoim 30- osobowym oddziałem w zdobycznym mundurze niemieckiego generała. -7 lipca 1944 r. oddział ?Tarzana? został znienacka zaatakowany przez znaczne siły niemieckie, śmierć poniosło 37 partyzantów, a czterem udało się zbiec. Załamany Wójcik nigdy nie przebaczył sobie, że nie było go przy oddziale. Po wybuchu Powstania Warszawskiego udał się do stolicy, gdzie walczył aż do jego zakończenia w 2 Pułku Piechoty Legionów AK. Ukrywał się przed agenturą UB. Udało mu się w końcu wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Zginął tragicznie 8 lipca 1951 r. w Chicago. Istnieje kilka teorii na ten temat? Według jednej z wersji popełnił samobójstwo z powodu nieszczęśliwej miłości, jednak zdaniem Cezarego Chlebowskiego ?Tarzan? miał zginąć, ugodzony nożem w brzuch, w czasie kąpieli w jeziorze Michigan?

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *