Wszawica w ostrowieckich szkołach. Kto ma się nią zająć?

Dość regularnie docierają do nas informacje z placówek oświatowych o przypadkach pojawienia się wszawicy.
Mimo, iż służby sanitarne mówią o narastającym problemie, nie znamy skali jego zjaw iska, bowiem dość wstydliwe zjawisko wydaje się nie być przez nikogo monitorowane.
– Wszawica zaliczana jest do grupy inwazji pasożytami zewnętrznymi i nie znajduje się w wykazie chorób zakaźnych, stanowiącym załącznik do obowiązującej ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ? wyjaśnia Joanna Kurkiewicz, p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim.. Tym samym, przypadki wszawicy nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
W roku szkolnym 2019/2020 do Powiatowej Stacji Sanitarno ? Epidemiologicznej w Ostrowcu Św. wpłynęło jedno zgłoszenie w sprawie występowania wszawicy u dzieci uczęszczających do jednej placówki oświatowej. Jak słyszymy w ostrowieckim sanepidzie, ciężar zwalczania wszawicy został przesunięty z działań o charakterze przeciwepidemicznym, realizowanych przez inspekcję sanitarną obecnie, działania w tym zakresie w sytuacjach stwierdzonych zaniedbań opiekuńczych wobec dziecka pozostają w kompetencji placówek, w których przebywają dzieci i ośrodków pomocy społecznej. Istniejące w tym zakresie regulacje prawne są wystarczające dla skutecznej walki z wszawicą.
Dyrektorzy szkół i placówek świadomi spoczywającego na placówce obowiązku dotyczącego prowadzenia profilaktyki i zwalczania wszawicy u dzieci powinni w sposób systematyczny i skoordynowany realizować działania profilaktyczne dotyczące ww. tematyki.
Tymczasem, jak przyznają władze placówek oświatowych, ich zdaniem wszawica to problem trudny i dość delikatny. Nikt też z nich nie chce wprost przyznać się do przypadków pojawienia się tego zjawiska na terenie ich szkoły. Upatrują oni największą rolę rodziców w rozwiązaniu problemu. Padają niestety też przykłady, że w rodzinach nie ma odpowiedniej umiejętności przekazywania wiedzy dbania o higienę osobistą.
Jak czytamy w stanowisku Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia, w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży podstawową zasadą profilaktyki jest stała, systematyczna kontrola czystości skóry i włosów dokonywana przez rodziców lub opiekunów i natychmiastowa likwidacja gnid i wszy w przypadku ich zauważenia. W takiej sytuacji rodzice powinni również uczciwie poinformować rodziców wszystkich dzieci, z którymi miało ono kontakt. Pomoże to w likwidacji ogniska wszawicy i w efekcie – zapobiegnie nawracającemu wzajemnemu zakażaniu się dzieci.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *