Staże i edukacja zawodowa dla mieszkańców powiatu ostrowieckiego

Ponad 2,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego zostanie przeznaczone na dofinansowanie staży, szkoleń zawodowych, aktywizację, pośrednictwo pracy i poradnictwo, kierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z województwa świętokrzyskiego.Marszałek Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Renata Janik w obecności radnej Sejmiku Województwa Magdaleny Zieleń podpisali umowy na dofinansowanie 3 projektów z przedstawicielami Centrum Biznesu i Promocji Kadr z Ostrowca Świętokrzyskiego, tamtejszej Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kielcach.

Jak poinformowała Monika Michalska z Urzędu Marszałkowskiego, Centrum Biznesu i Promocji Kadr ? spółka z Ostrowca Świętokrzyskiego przygotowała i zgłosiła projekt zatytułowany ?Aktywna Integracja = Lepsza Przyszłość?. W jego ramach, 60 mieszkańców gmin: Bałtów, Ćmielów i Bodzechów ? terenów wiejskich, na których zauważalny jest niski dostęp do usług publicznych, objętych zostanie kompleksowym wsparciem w zakresie diagnozy ich potrzeb zawodowych, określenia indywidualnych ścieżek reintegracji, aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, w stażach. Całkowita wartość tego projektu to 1.064.532,24 zł, wartość dofinansowania ? 1.011.305 zł. Będzie on realizowany do końca czerwca 2021 r.

Ponad 860.000 zł wsparcia otrzymała ostrowiecka Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości na realizację zadania pod nazwą ?Szansa na pracę II?. Do końca 2020 r. osiemdziesięciu mieszkańców regionu, w tym osoby z powiatu kieleckiego, ostrowieckiego i opatowskiego, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem, otrzymają wsparcie w postaci porad psychologicznych i prawnych, szkoleń, staży zawodowych i pośrednictwa pracy.

Dofinansowanie uzyskało również Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach, które realizować będzie projekt kierowany do 414 uczestników. Projekt będzie realizowany przez 2 lata (2020 -2021 r.), jego wartość szacuje się na około 855.000 zł, a wysokość uzyskanego dofinansowania to 744.114,96 zł.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.