Prezydent zapowiada: -Ogłosimy osiemnaście przetargów o wartości ponad 53 mln złotych!

Osiemnaście przetargów ogłoszonych w najbliższych dniach przez Gminę Ostrowiec, na kwotę około 53 milionów złotych, stanowi kolejny element samorządowego programu ?Bezpiecznik Ostrowca Świętokrzyskiego?. Szczegóły planowanych inwestycji podczas specjalnej konferencji wyjawił prezydent miasta Jarosław Górczyński.
– Pakiet blisko dwudziestu przetargów ma za zadanie zmniejszyć skutki spowolnienia gospodarczego spowodowanego pandemią koronawirusa- mówił prezydent Jarosław Górczyński. Dzięki tym zadaniom nie tylko poprawi się komfort życia naszym mieszkańcom, ale wykonamy kolejny krok w zmianie oblicza Ostrowca Świętokrzyskiego. Ta propozycja inwestycyjna świetnie wpisuje się w realizowane przez nas hasło ?Ostrowiec od Nowa? i już zrealizowane przedsięwzięcia.


Ostrowiec Świętokrzyski zdecydował się na realizacje dużego programu inwestycyjnego mimo tego, że jak i inne samorządy odczuwa spadek wpływu z podatków lokalnych. Kwota za miesiąc kwiecień do analogicznego okresu sprzed roku wyniosła 2 mln. 390 tys. złotych.
– Mimo tej sytuacji zdecydowaliśmy się przyjąć inny scenariusz – wyjaśnia prezydent Jarosław Górczyński. Zamiast hamować inwestycje i szukać oszczędności zdecydowaliśmy się na realizację blisko dwudziestu zadań inwestycyjnych z różnych dziedzin życia. Stąd też stawiamy na infrastrukturę drogową, budownictwo mieszkaniowe, edukację, kulturę i rekreację. Dlatego też ogłosimy olbrzymi pakiet inwestycyjny, na które składa się 18 zadań.
Zdaniem prezydenta zaproponowanie dużego pakietu inwestycyjnego pozwoli ograniczyć skutki bezrobocia wywołanego spowolnieniem gospodarczym w wyniku pandemii koronawirusa, a przez to dać pracę lokalnym firmom w charakterze głównych wykonawców, bądź podwykonawców. Samorząd liczy też na uzyskanie konkurencyjnych cen w ogłoszonych przetargach, wykorzystując okres, gdy inni hamują z inwestycjami.
– Pakiet inwestycyjny świetnie wpisuje się w nasz ?Bezpiecznik Ostrowca Świętokrzyskiego? , który w wielu elementach wyróżnia się spośród propozycji zaproponowanych przez inne samorządy- akcentuje prezydent. Przypomnę tylko chociażby o wodzie za 1 metr sześcienny dla wszystkich mieszkańców, czy zwolnieniu z podatku od nieruchomości dla ostrowieckich mikroprzedsiębiorstw.
Jak podkreśla prezydent Jarosław Gorczyński cały pakiet inwestycyjny był konsultowany z różnymi środowiskami i jest efektem wynikającym z wsłuchiwania się w oczekiwania społeczne.
– Sposób w jaki prowadziliśmy politykę finansową w tej i poprzedniej kadencji samorządu, pozwala nam dziś na konkretne działania- dodaje prezydent miasta. Wszystkie planowane przetargi winny zostać ogłoszone do dnia 29 maja br.
Według wstępnych szacunków na planowane do wydania w ramach 53 milionowego pakietu inwestycyjnego blisko połowa stanowią środki własne gminy.

Pakiet inwestycyjny Gminy Ostrowiec Świętokrzyski przewiduje następujące zadania:
1. Wykonanie ogrodu zdrowia na osiedlu Ogrody.
Zakres robót obejmuje zagospodarowanie terenu z wykonaniem ogrodu zdrowia na Osiedlu Ogrody. Ogród został podzielony na pięć stref z których każda oddziałuje bardzo silnie na poszczególne zmysły tj. wzroku, smaku, zapachu, słuchu, dotyku, służących terapii wraz z ciągami komunikacyjnymi, wyposażeniem w małą architekturę oraz plac zabaw i siłownię zewnętrzną.

2. Budowa publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim? (etap I budowa publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego).
W zakres inwestycji wchodzi: budowa ulicy łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego, a także przedłużenie odcinka ul. Furmańskiej. Zadanie obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni, chodników oddzielonych zieleńcem, a także ścieżki rowerowej. W rejonie ul. Furmańskiej, wzdłuż nowoprojektowanej ulicy zostanie wybudowany zespół 129 stanowisk postojowych. Zakres robót obejmuje również wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz oświetlenia ulicznego na całym odcinku budowanej drogi.

3. Remont odcinka ulicy Ostrowieckiej.
Przedmiotem zamówienia jest remont odcinka drogi gminnej o długości około 500 mb od skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego do Cmentarza Rzymskokatolickiego.

4. Przebudowa i termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych z budynku przy ul. Osadowej 6
W istniejącym budynku przy ul. Osadowej 6 w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprojektowano 8 mieszkań socjalnych w tym jedno mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej. Przewidziano rozbiórkę przybudówek od strony wschodniej i zachodniej istniejącego zabytkowego budynku, wykucie okien w obrębie rozebranych przybudówek w celu spełnienia wymagań warunków technicznych dotyczących oświetlenia pomieszczeń mieszkalnych oraz wymianę stolarki okiennej nawiązującej do historycznego kształtu okien. Całość zadania ma uzupełniać wykonanie zagospodarowania terenu wokół obiektu, a także dokonanie rozbiórki dwóch ciągów budynków gospodarczych.

5. Modernizacja skateparku


Wykonawca w zakresie prac w systemie zaprojektuj i wybuduj dokona przebudowy i remontu istniejących urządzeń oraz rozbudowy skateparku o siedem nowych.

6. Remont elewacji Przedszkola Publicznego nr 19


7. Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn: ?Czwórka ? szkoła nowych możliwości. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim?

8. Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie pomieszczeń szatniowych sali gimnastycznej.

9. Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie wykonania dodatkowych kominów wentylacyjnych

10. Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej N r 1 w zakresie wykonania wentylacji grawitacyjnej.

11. Rozbudowa ul. Dunalka wraz z budową drogi gminnej stanowiącej łącznik ulic Dunalka-Kopaniny-Wysoka w Ostrowcu Świętokrzyskim

12. Rozbudowa ulicy Dunalka na długości 90 m – w kierunku ul. Bałtowskiej oraz budowa łącznika ulic Dunalka ? Kopaniny.

13. Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: ?Budowa publicznej drogi gminnej klasy Z, na połączeniu ul. Siennieńskiej i ul. Bałtowskiej wraz z drogami dojazdowymi?

14. Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: ?Rozbudowa publicznej ul. Miodowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zwierzyniecką do skrzyżowania z ul. Gościniec.

15. Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Budowa publicznej drogi gminnej klasy L ? ul. Północnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Las Rzeczki do skrzyżowania z drogą powiatową – ul. Iłżecką w Ostrowcu Świętokrzyskim”

16. Remont dróg gminnych: ul. dr Adama Wardyńskiego oraz ul. Piwnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

17. Remont ul. Bolesława Prusa na odcinku o długości 328 mb od ul. Grabowieckiej

18. Przebudowa i termomodernizacja budynku kina Etiuda


Projekt obejmuje realizację dwóch zadań: ,,Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ? modernizacja obiektów kultury ? przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa?, oraz ?Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda?. Przedsięwzięcie zakłada zmodernizowanie oraz dostosowanie obiektu Kina Etiuda do wymagań aktualnych przepisów techniczno- budowlanych i pożarowych oraz poszerzenie i podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej obiektu. Roboty budowlane obejmują rozbudowę budynku w kierunku południowym o zascenie i pomieszczenia garderobiane, przebudowę Kina Etiuda polegającą na poszerzeniu sceny, przebudowy widowni, wraz z wydzieleniem kina studyjnego, wykonaniem pomieszczeń wraz z ich adaptacją na Centrum Tradycji Hutnictwa, adaptacji pomieszczeń na kawiarnię. W budynku wykonana zostanie stała ekspozycja muzealna oparta na eksponatach i elementach multimedialnych. Powierzchnia użytkowa budynku Kina Etiuda po rozbudowie i przebudowie będzie wynosiła 3711,80 mkw.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *