Agnieszka Winiarczyk nowym Kanclerzem WSBiP

Podczas posiedzenia Senatu Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowano kandydaturę Agnieszki Winiarczyk na Kanclerza WSBiP.
Agnieszka Winiarczyk pełniła w uczelni funkcje kwestora i wicekanclerza. Była odpowiedzialna za politykę finansową uczelni. Decyzja o wyborze nowego kanclerza uczelni podyktowana była rezygnacją z funkcji Józefa Tyburczego.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *