Terytorialsi zjechali się do Ostrowca Świętokrzyskiego na szkolenie

Ponad 300 żołnierzy OT 102 batalionu lekkiej piechoty w Sandomierzu w weekend zrealizuje szkolenie rotacyjnie. Terytorialsi będą się szkolić w Ostrowcu Świętokrzyskim, a także w Sandomierzu, Busku Zdroju, Połańcu i Staszowie.

10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej dzięki ?luzowaniu? obostrzeń związanych z COVID-19 od czerwca przywróciła szkolenia. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów 10 ŚBOT oraz strażaków  i policjantów, obejmie zagadnienia dotyczące działań przeciwkryzysowych. Żołnierze OT będą się uczyć i doskonalić umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, patrolowania, współpracy z podmiotami medycznymi oraz organizacjami pozarządowymi. Zakres szkolenia obejmie również posługiwanie się środkami ochrony osobistej, organizacją kwarantanny i  przeprowadzenie dekontaminacji (dezynfekcji) ludzi, sprzętu i infrastruktury. Terytorialsi również będą doskonalili umiejętności i techniki posługiwania się karabinkiem MSBS Grot.  Dzięki współpracy z Państwową Strażą Pożarną oraz Policją szkolenie z działań przeciwkryzysowych odbędzie się przy udziale instruktorów wyżej wymienionych służ. W związku z pandemią szkolenie będzie realizowane z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego.

Terytorialność  jest wpisana w nazwę naszego rodzaju sił zbrojnych. Ma dla nas wymiar szczególny. To nie tylko obszar na mapie, czy odległość z domu do pracy. W WOT rozumiemy to jako przynależność do społeczności i regionu, z którego się wywodzimy, który znamy ?jak własną kieszeń?. Terytorialność dla żołnierzy WOT oznacza gotowość do obrony i wspierania rodzin, bliskich i sąsiadów ? stąd wprost wywodzi się misja formacji: ?obrona i wspieranie lokalnych społeczności?. Żołnierze formacji mają świadomość tego, że w ten sposób wnoszą wkład w kształtowanie bezpiecznej przyszłości Polski.

Żołnierze 10 ŚBOT wracając do szkoleń nie zaprzestają wsparcia dla lokalnej społeczności w walce z COVID -19. Każdego dnia świętokrzyscy Terytorialsi wspierają 25 placówki medyczne, 4 Domy Pomocy Społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, dostarczają żywność dla osób będących w kwarantannie, jak i osobom będącym w trudnej sytuacji materialno – bytowej.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *