Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością

W sali konferencyjnej starostwa ostrowieckiego, zostały podpisane umowy z przedstawicielami instytucji w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami, którego celem jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.
Spotkanie otworzył wicestarosta Andrzej Jabłoński, który wyraził zadowolenie z faktu przystąpienia do Programu samorządów i instytucji z terenu powiatu ostrowieckiego.

-W lutym br. Świętokrzyski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrócił się do starostwa o to, aby starostwo powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim mogło być realizatorem programu dla przedstawicieli samorządów gminnych, czy też dla stowarzyszeń w ramach wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami. Podjęliśmy to działanie. Nie jest to po raz pierwszy, gdyż w ubiegłym roku i w latach poprzednich również w tym programie starostwo powiatowe uczestniczyło. Są tego wymiernie efekty. Jestem zadowolony, że samorządy gminne, jak i stowarzyszenia przystąpiły do programu, który pozwala na pozyskanie środków finansowych, umożliwiających realizację zadań społecznych, związanych z funkcjonowaniem osób z  niepełnosprawnościami. Jest to dla nas niezwykle ważne i cieszy mnie fakt, że dzisiaj możemy już podpisać umowy ? mówił wicestarosta Andrzej Jabłoński.
Szczegóły programu przedstawiła Barbara Cudzik, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jak mówiła dyrektor B. Cudzik, w tym roku PFRON poszerzył wachlarz zadań, w jakich można było otrzymać dofinansowanie. Wnioski powiatu ostrowieckiego dotyczyły trzech sfer ?obszaru B, D i F. Co oznacza kolejno: likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy, likwidację barier transportowych oraz tworzenie warsztatów terapii zajęciowej, a także przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących WTZ.
W ramach Programu złożono dziewięć wniosków z terenu powiatu ostrowieckiego, na łączną kwotę ponad 476 tysięcy złotych. Siedem z nich otrzymało dofinansowanie. Dwa wnioski dotyczyły gminy Ćmielów, dwa kolejne wnioski gminy Kunów, jeden wniosek gminy Bodzechów, a także wniosek ze Stowarzyszenia ?Razem? na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo i wniosek Powiatu Ostrowieckiego dla Zespołu Szkół Specjalnych. Łączna kwota przyznanego dofinansowania to 361.310,71 zł.
Na spotkaniu przedstawiciele samorządów i instytucji, które otrzymały dofinansowanie, podpisali stosowne umowy. Gmina Bodzechów wzbogaci się o dziewięcioosobowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych. Przyznana kwota dofinansowania do zakupu to 90.000,00 zł, co stanowi 70 proc. wartości. Jak mówił wójt Jerzy Murzyn, obecnie gmina dysponuje 3 pojazdami do przewozu osób z niepełnosparwnościami. Jednak z uwagi na duże potrzeby w tym zakresie, samorząd planował zakup samochodu umożliwiającego przewóz osób na wózkach inwalidzkich, stąd też gmina skorzystała z możliwości, jakie oferował program. Pozwoli to na przewóz dzieci do placówek edukacyjnych, na warsztaty terapii zajęciowej czy też osób dorosłych, które zgłoszą taką konieczność.
W gminie Ćmielów w ramach Programu będą realizowane dwa zadania: budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami przy Urzędzie Miasta i Gminy oraz budowa podjazdu przy budynku szkoły podstawowej w Brzóstowej. Przyznana kwota do pierwszego zadania to 10.695,97 zł, co stanowi 35 proc. kosztów realizacji projektu. Natomiast kwota drugiego zadania to 10.175,00 zł, co stanowi 55 proc. udziału dofinansowania. Jak przyznała burmistrz Ćmielowa, Joanna Suska, zadania te wynikają z Ustawy, a ich realizacja ułatwi dostęp osób niepełnosprawnych do urzędu i szkoły.

Nowy bus do przewożenia podopiecznych zostanie także zakupiony przez Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dyrektor szkoły, Magdalena Wykrota ? Skóra również nie kryła zadowolenia z uzyskania dofinansowania w wysokości 70 proc, a więc 90.000,00 zł. Jak mówiła, rozwiąże to problem dowozu uczniów na szkolne zajęcia. Dzięki Programowi Stowarzyszenie ?Razem? na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pozyskało 30.400,00 zł, co stanowi 90 proc. wartości wnioskowanego zadania. Umowę podpisały: prezes stowarzyszenia, Agnieszka Plewa oraz wiceprezes, Joanna Lange. Przyznane środki  będą wykorzystane na realizację zadań Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
Na dwa zadania dofinansowanie otrzymała także gmina Kunów. Są to remont i modernizacja łazienki w szkole podstawowej, uwzględniające potrzeby uczniów z niespełnosprawnościami oraz zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych. Pierwsze zadanie uzyskało dofi nansowanie na poziomie 55 proc. i stanowi kwotę 14.846,74 zł, zaś drugie zadanie to 115.193,00 zł, co
stanowi 70 proc. kosztów zakupu. Realizowane zadania stanowią duże wsparcie dla mieszkańców z niepełnosprawnościami, ułatwiając komunikację poprzez transport czy też dostępność
do instytucji poprzez łamanie barier architektonicznych , co z pewnością będzie miało korzystny wpływ na jakość ich codziennego życia.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *