Nowe prawo budowlane. Legalizacja „samowoli” budowlanych

-Jestem właścicielem garażu, który nie został dokończony z powodu wydanego postanowienia o wstrzymaniu jego budowy ?mówi czytelnik. Teraz zmieniły się przepisy Prawa budowlanego. Czy umożliwiają one także legalizację takich jak moja ?samowoli? i jakie wiążą się z tym formalności? Chciałbym też wiedzieć, czy dalej będą obowiązywać opłaty legalizacyjne?
-Podpisana przez prezydenta 3 marca 2020 r. ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianach w prawie budowlanym weszła w życie 19 września 2020 r. Celem wprowadzonych zmian jest uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno -budowlanego oraz zwiększenie stabilności decyzji podejmowanych w tym procesie ? wyjaśnia mgr Przemysław Plaskota (KANCELARIA PRAWNA, ul. Krucza 2, I piętro, 150 m od Urzędu Skarbowego, tel. 41 247 25 00). Zmiany obejmują ponad 50 przepisów samego prawa budowlanego oraz szeregu innych ustaw.
Według nowych przepisów, samowole budowlane, których budowę zakończono co najmniej 20 lat temu, będzie można zalegalizować według nowej, uproszczonej i bezpłatnej procedury. Żeby z niej skorzystać, trzeba będzie przedstawić ekspertyzę techniczną potwierdzającą, że samowolnie postawiony obiekt może być bezpiecznie użytkowany przez ludzi.
Konieczne będzie także przekazanie urzędnikom: geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, oświadczenia o terminie zakończenia budowy, oraz oświadczenia o posiadanym prawie od dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Osoby korzystające z nowej procedury nie będą płaciły opłaty legalizacyjnej, co powinno zachęcić właścicieli samowoli budowlanych do ich legalizacji. Co istotne, z nowej procedury nie będą mogli skorzystać właściciele samowoli, dla których przed 19 września 2020 r. wydano nakaz rozbiórki. Uproszczona procedura nie obejmie też mieszkań, domów, garaży czy innych budynków, wobec których w ciągu 20 lat od zakończenia budowy wydano postanowienie o wstrzymaniu budowy.
Kolejną istotną zmianą jest podział projektu budowlanego, który do nowelizacji był jednolitym dokumentem zawierającym element zagospodarowania działki, projekt architektoniczno -budowlany oraz projekt techniczny. Podział projektu ma spowodować przyspieszenie postępowania administracyjnego. Nowelizacja prawa budowlanego wprowadziła również termin, po upływie którego nie będzie już możliwe stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Uznano, że 5 lat od dnia, w którym decyzja pozwolenia na użytkowanie stała się ostateczna, jest wystarczające na stwierdzenie ewentualnych nieprawidłowości w decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
W związku z powyższym zmiany prawa budowlanego dają więcej praw i możliwości, lecz w pewnych aspektach uprawnienia zostały ograniczone. Odczują to przede wszystkim sąsiedzi ?problematycznych? inwestycji.
Dotychczasowe Prawo budowlane definiowało obszar oddziaływania obiektu jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. W nowej definicji usunięto tylko frazę ?w zagospodarowaniu?. Poprzez usunięcie zwrotu ?w zagospodarowaniu? doszło do zawężenia kręgu stron postępowania, dotyczącego wydania pozwolenia na budowę danego obiektu. Za sprawą nowelizacji stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są obok inwestora właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania projektowanego obiektu. Zniknęło zatem słowo ?w zagospodarowaniu?. Z tego wynika iż, właściciele (użytkownicy wieczystości oraz zarządcy) nieruchomości sąsiednich będą stronami tego postępowania tylko, gdy zostanie wskazane, że projektowana inwestycja spowoduje ograniczenia możliwości zabudowy nieruchomości sąsiednich z uwagi na treść przepisów techniczno -budowlanych. Nowe przepisy w pewien sposób krzywdzą sąsiadów, którym planowana inwestycja może po prostu z różnych względów przeszkadzać.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *