Nowe zwolnienia z podatku od spadków i darowizn

-Przez kilka lat aż do pełnoletniości, wychowywałam się w rodzinie zastępczej ?mówi czytelniczka. Niedawno usamodzielniłam się i rozpoczęłam pracę w moim rodzinnym mieście. Jednak dalej utrzymuję kontakt z opiekunami, którzy w pełni zastępowali mi rodziców. O naszych dobrych relacjach może świadczyć fakt, iż zaproponowali mi pomoc w zakupie mieszkania. Chciałabym wiedzieć, czy otrzymana od nich darowizna mogłaby być zwolniona od podatku?


-27 października 2020 r. zmieniły się przepisy ważne dla spadkobierców i obdarowanych. Nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn rozszerza krąg uprawnionych do zwolnienia z tego podatku ? wyjaśnia mgr Przemysław Plaskota (KANCELARIA PRAWNA, ul. Krucza 2, I piętro, 150 m od Urzędu Skarbowego, tel. 41 247 25 00). W obowiązującym stanie prawnym zwolnienie z podatku od spadków i darowizn obejmuje: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.
Zgodnie z powyższą nowelizacją do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn mają prawo osoby, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, a za wstępnych także odpowiednio osoby tworzące rodzinę zastępczą, prowadzące rodzinny dom dziecka lub pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo -wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej. W efekcie tych zmian, zakres zwolnienia podmiotowego z podatku od spadków i darowizn został rozszerzony o dwie kategorie osób.
Do pierwszej kategorii należą osoby aktualnie przebywające oraz osoby, które w przeszłości przebywały w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo- wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w przypadku gdy darczyńcą lub spadkobiercą była osoba tworząca rodzinę zastępczą, prowadząca rodzinny dom dziecka, pracująca w placówce opiekuńczo- wychowawczej albo pracująca w regionalnej placówce opiekuńczo -terapeutycznej.
Do drugiej kategorii zaliczają się osoby tworzące rodzinę zastępczą, prowadzące rodzinny dom dziecka, pracujące w placówce opiekuńczo- wychowawczej, albo pracujące w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w przypadku gdy darczyńcą lub spadkobiercą była osoba, która znajdowała się pod ich opieką.
Autorzy przepisów argumentowali, że dzieci w zastępczej opiece rodzinnej czy rodzinnym domu dziecka wychowywane są w większości przypadków przez całe swoje dzieciństwo, w wielu przypadkach uważają swoich opiekunów za prawdziwych rodziców i odwrotnie – opiekunowie uważają je za własne, już do końca życia.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *