Były ostrowiecki proboszcz nieprawomocnie skazany

W dniu 3 lutego 2021 r., przed Sądem Rejonowym w Tarnobrzegu rozpoczął się proces 58-letniego księdza – byłego proboszcza parafii w Tarnobrzegu, a ostatnio w Ostrowcu Świętokrzyskim. Akt oskarżenia przeciwko duchownemu skierowała do sądu Prokuratura. W dniu 16 marca 2021 r., Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu skazał księdza na karę 3 lat pozbawienia wolności. Wyrok nie jest prawomocny.

Jak podał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu Andrzej Dubiel, do przestępstwa miało dojść w larach 2005 -2006 w Tarnobrzegu.

-W dniu 15 września 2020 r. księdzu Józefowi G. został przedstawiony zarzut związany z molestowaniem seksualnym małoletniego poniżej 15 roku życia, jak również zarzut dotyczący bezprawnego wpływania na pokrzywdzonego, celem wywarcia na nim określonego wpływu zmierzającego do złożenia korzystnych dla podejrzanego zeznań ?stwierdził prokurator Andrzej Dubiel.

Prokurator Andrzej Dubiel poinformował także, że za pierwszy czyn, tj. molestowanie, sąd skazał księdza na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Za czyn drugi, tj. bezprawnego wpływania na pokrzywdzonego, skazał go na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, orzekając karę łączną 3 lat pozbawienia wolności.

Sąd orzekł także wobec księdza zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym we wszelkich formach i zbliżania się do niego na odległość mniejszą niż sto metrów, na okres ośmiu lat. Przez osiem lat (oczywiście po opuszczeniu więzienia), jeśli wyrok by się uprawomocnił ksiądz nie będzie mógł prowadzić działalności związanej z wychowaniem i edukacją małoletnich.

Sąd orzekł także na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę, a także określoną kwotę na pokrycie kosztów pełnomocnika oraz koszty sądowe.

Jak informowaliśmy, przeciwko księdzu toczyło się śledztwo od czerwca 2019 roku. Co ważne, śledztwo toczyło się po zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez oficjała Sandomierskiego Sądu Biskupiego w Sandomierzu. W toku śledztwa ksiądz został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Złożył wyjaśnienia, które ? zdaniem Prokuratury ? były sprzeczne z zebranym materiałem dowodowym w sprawie.

W tej sprawie specjalne oświadczenie wydała Kuria Sandomierska. Napisano w nim, że Kuria Sandomierska współpracuje ze Stolicą Apostolską i Prokuraturą, przepraszając za zło pedofilii Pokrzywdzonych i wspólnotę Kościoła.

– Jesteśmy ? napisano w oświadczeniu – blisko duszpasterzy i wiernych parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu, gdzie miało dojść do przestępstwa w latach 2005 ?2006 i parafii pw. Najświętszego Serca.

Sędzia Marek Nowak, rzecznik Sądu Okręgowego, powiedział, że rozprawa toczyła się z wyłączeniem jawności.

Wyrok pierwszej instancji podlega zaskarżeniu.

Print Friendly, PDF & Email