Piszą o MZK

W najnowszym numerze Biuletynu Komunikacji Miejskiej, wydawanym przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej opublikowany został artykuł pt. ?Porozumienie międzygminne pomiędzy Ostrowcem Świętokrzyskim a Kunowem  ? nowa organizacja komunikacji podmiejskie? (dostępny pod linkiem https://igkm.pl/biuletyn-komunikacji-miejskiej-nr-159-luty-2021/). Tekst przybliża kulisy ważnego porozumienia międzygminnego o świadczeniu usług komunikacyjnych dla mieszkańców, jakie zostało podpisane w grudniu 2020 r. między Gminą Ostrowiec a Gminą Kunów.

Z artykułu dowiemy się także o kluczowych decyzjach jakie na przestrzeni ostatnich lat podejmował samorząd gminny Ostrowca Świętokrzyskiego w celu reformy dawnego, zadłużonego zakładu MPK i powołania w jego miejsce nowej spółki MZK. Działania te miały na celu przede wszystkim usprawnienie komunikacji miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim i przygotowanie jej do nowej perspektywy finansowania unijnego w celu sięgnięcia po konkretne dofinansowania na dalszy rozwój.

– Zawarcie porozumienia z Gminą Kunów jest bardzo ważne z punktu widzenia ekonomicznego i prawnego. Poza oczywistymi korzyściami dla mieszkańców Kunowa, którzy zyskują rzetelnego przewoźnika oraz system zniżek i ulg, istotną kwestią jest to, że dzięki porozumieniu Spółka nie straciła tzw. statusu podmiotu wewnętrznego gminy, świadczącego usługi komunikacyjne. Na mocy porozumienia między samorządami mogła go wręcz rozszerzyć ? informuje Jarosław Kateusz, Prezes Zarządu MZK Sp. z o. o.

Przypominajmy, że Gmina Ostrowiec realizuje dwuetapowy projekt pn. ?Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim?, którego celem jest wymiana taboru na nowoczesne, niskoemisyjne pojazdy, budowa dróg i ścieżek rowerowych, budowa bazy przewoźnika oraz powstanie systemu biletu elektronicznego. W międzyczasie Gmina Ostrowiec złożyła wniosek na kolejny, trzeci etap projektu, którego celem będzie dalsza wymiana i poszerzenie miejskiego taboru o nowoczesne i ekologiczne autobusy elektryczne.

Fakt ukazania się tekstu w tym ogólnopolskim, branżowym periodyku, podkreśla wagę przemian i wyzwań jakie stoją dziś przed naszym miejskim przewoźnikiem.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.