Dobry szpital to bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców

Choć na dachu Bloku C ostrowieckiego szpitala jeszcze nie widać ekip budowlanych, to nie ma wątpliwości co do tego, że prace ruszyły pełną parą. Konstrukcje lądowiska dla helikopterów ratunkowych, które już niebawem wjadą na dach budynku, wykonywane są w zewnętrznych firmach. Wymaga to koordynacji czasowej, tak aby roboty demontażowe były zsynchronizowane z gotowością konstrukcji do montażu.  Dzięki temu czas utrudnień dotyczących funkcjonowania Oddziału Chirurgii i Urologii, nad którymi powstanie lądowisko, był jak najkrótszy.

     To właśnie oficjalne rozpoczęcie prac podkreślili swoją obecnością Marzena Dębniak, starosta ostrowiecki oraz parlamentarzyści: senator Jarosław Rusiecki i poseł Andrzej Kryj. Spotkanie było okazją do wzajemnego podziękowania za współpracę, która zaowocowała pozyskaniem 5 milionów na budowę lądowiska dla ostrowieckiego szpitala.

-Jest to moment, w którym oficjalnie możemy podzielić się wiadomością o otrzymaniu 5 milionów na budowę tego lądowiska z drugiego rozdania konkursu w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych. To bardzo dobra wiadomość. Do tej pory na tę inwestycję mieliśmy zabezpieczone środki własne, które zostaną uwolnione i przeznaczone na inne, ważne cele. Te środki udało się pozyskać dzięki zaangażowaniu Pana senatora Jarosława Rusieckiego oraz Pana posła Andrzeja Kryja, za co bardzo dziękuję. Jest to efekt bardzo dobrej współpracy, która pokazuje, że wspólnie można realizować inwestycje ważne dla mieszkańców powiatu ostrowieckiego -mówiła Marzena Dębniak, starosta ostrowiecki.

-Pani starosta Marzena Dębniak ma sto procent racji. Sto procent sfinansowania budowy lądowiska dla szpitala powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim jest rzeczą niezwykle ważną, przede wszystkim dla mieszkańców Ostrowca, dla mieszkańców powiatu ostrowieckiego oraz dla tych, którzy korzystają z naszego szpitala. Myślę, że również dla samego szpitala. Niedawno uczestniczyliśmy w otwarciu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, lądowisko jest niezbędnym dopełnieniem tego, aby ten szpital miał właściwą rangę, żeby zabezpieczał potrzeby zdrowotne szczególnie tych najciężej chorych pacjentów. Mieliśmy tę świadomość razem  z posłem Andrzejem Kryjem, że tego rodzaju inwestycja jest niezbędna. Nasza współpraca w tym zakresie z Panią starostą była od początku ogłoszenia drugiego konkursu rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i razem z panem posłem zabiegaliśmy u pana premiera, aby te środki w stu procentach zostały skierowane na tę niezbędną, bardzo ważną inwestycję dla ostrowieckiego szpitala, dla mieszkańców Ostrowca i całego powiatu. Cieszymy się, że to się udało i też Pani staroście gratuluję i dziękuję za dobra współpracę  ? mówił Jarosław Rusiecki, senator.

-Ta chwila jest bardzo ważna dla wszystkich mieszkańców powiatu ostrowieckiego, ale też powiatów sąsiednich, bo przecież szpital ostrowiecki leczy nie tylko mieszkańców Ostrowca czy gmin wchodzących w skład powiatu, ale przyjeżdżają  tutaj po pomoc ludzie z bardzo wielu innych miejsc czy województwa świętokrzyskiego czy województwa mazowieckiego. Kiedy oddawany był budynek Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, już wówczas artykułowana byłą potrzeba istnienia lądowiska. Bez tego lądowiska, zgodnie z przepisami, które będą obowiązywać, SOR nie mógłby funkcjonować, zostałby zdegradowany do izby przyjęć, co zdegradowałoby także role tego szpitala. Ta pomoc która została skierowana z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dzięki wspólnym naszym zabiegom z panem senatorem Jarosławem Rusieckim, nie jest jedyna pomocą, która w ostatnich latach trafiała do ostrowieckiego szpitala. W listopadzie 2018 ogłaszaliśmy wspólnie decyzję o blisko 2 milionach  z funduszu rządowych, które  trafiły do szpitala na wyposażenie. Następnie nasza poprawka skierowana do rządu z zakresu wykorzystania  rezerw budżetu państwa zaowocowała, że można było przeprowadzić prace remontowe na Oddziale Neurologii czy w Sterylizatorni szpitala. Wczesną zimą dzięki zabiegom, które były z mojej strony realizowane w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów trafił do szpitala 1 milion na sprzęt. To ogromne  środki, które trafiają do ostrowieckiej lecznicy i wspierają powiat ostrowiecki. Tu trzeba pogratulować Pani staroście także tego, że ze środków własnych powiatu ostrowieckiego takie pieniądze do szpitala trafiają. Cieszę się bardzo, że to współdziałanie Pana senatora i władz powiatu ostrowieckiego przynosi tak pozytywny efekt, którego skutki będziemy wszyscy odczuwać, bo dobry szpital to większe bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców -mówił poseł Andrzej Kryj.    

Jak potwierdzał, dziękując również  za współpracę,  Adam Karolik zastępca dyrektora ds medycznych ostrowieckiego szpitala,  lecznica od 29 lat nie prowadziła żadnych inwestycji. Wcześniej nie było także realizacji zakupu sprzętu i innego wyposażenia szpitala za tak duże środki, jakie zainwestowano w ostatnich dwóch latach. Lądowisko to dla szpitala kolejna szansa na rozwój i planowanie dalszych działań dotyczących infrastruktury lecznicy.

Podczas spotkania starosta M. Dębniak oraz parlamentarzyści wyrazili pamięć o ofiarach Powstania w Getcie Warszawskim z 1943 roku, solidaryzując się z akcją ?Żonkile?, poprzez symboliczne przypięcie kwiatów.     

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *